Object

Planned object

Title: Rec.: Adam M-ski (Zofia Mańkowska) / Aдaм M-cкi (Зoф’я Maнькоўcкaя), Dzisiaj i na wieki. Poezje. / Цяпер i назаўсёды. Паэзія. Wybór i opracowanie Jerzy Garbiński. Opracowanie przekładów w języku białoruskim Uładzimir Marchel. Warszawa–Mińsk 2004

Creator:

Szulska, Inesa

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. I. E. Bahdanowicz, „Recha wyzwalenczych bitwau": Zosia Mańkouskaja (Tszaszczkouskaja) u kole raman- tycznych tradycyj i madernizmu. W: Awangard i tradycyja. Biełaruskaja paezija na chwali nacyja- nalnaha adradżennia. Minsk 2001.
2. A. Bednarczyk, Kulturowe aspekty przekładu literackiego. Katowice 2002, passim.
3. Biełaruskija piśmienniki. Bijabiblijagraficzny słounik. Red. A. W. Maldzis. T. 6. Minsk 1995.
4. W. Chojnicka-Skawińska, Adam M-ski. W zb.: Literatura Młodej Polski. T. 2. Warszawa 1968. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria V.
5. J. Garbiński, Z epistalaryi Adama M-skaha. (Z historyi biełaruska-polskaha kulturnaha uzajemadziejannia XIX st.). W zb.: Skarynaznaustwa, knihaznaustwa, litaraturaznaustwa. Red. W. Wajtkiewicz [i in.]. Minsk 2001.
6. E.-A. Gutt, Dystans kulturowy aprzekład. Przeł. A. Pokojska. Kraków 2004.
7. E. Ihnatowicz, Pozytywistyczne przekłady dziewiętnastowiecznej literatury europejskiej. W zb.: Przekład literacki, teoria, historia, współczesność. Red. A. Nowicka- -Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska. Warszawa 1997, s. 196-204.
8. Istorija biełarusskoj dooktiabrskoj litieratury. Ried. W. W. Borisienko, Ju. S. Pszirkow, W. A. Czemierickij. Minsk 1977.
9. J. Z. Jakubowski, Poetki Młodej Polski. Warszawa 1963.
10. U. M. Kazbiaruk, Biełaruskija wierszy Adama M-skaha. „Maładosć” 1971, nr 12, s. 135-136.
11. U. M. Kazbiaruk, Niewiadomyja biełaruskija wierszy Zofi Tszaszczkouskaj. „Litaraturai mastactwa” 1980, nr z 4 krasawika.
12. U. M. Kazbiaruk, Pierakłady, reminiscencyi u biełaruskaj litaratury XIX stahoddzia. W zb.: Pierakładzbliżaje narody. Materyjały miżnarodnaha „Kruhłaha stała"pamiaci Alesia Adamowicza, prawiedzienaha biełaruskim PEN-centram. Minsk, 3-4 wierasnia 2001. Minsk 2002.
13. U. M. Kazbiaruk, Stupieni rostu. Biełaruskaja litaratura kanca XIX-paczatku XX st. i tradycyipolskich piśmiennikau. Minsk 1974.
14. U. M. Kazbiaruk, Zofja Tszaszczkouskaja (Adam M-ski): Życcio i tworczasć u biełaruska-polskim litaraturnam asiaroddzi. W zb.: Na szlachach da uzajemarazumiennia. Nawukowy zbornik. Minsk 2000.
15. G. W. Kisialou, Ad Czaczota da Bahuszewicza. Prablemy krynicaznaustwa i atrybucyi biełaruskaj litaratury XIXst. Minsk 1993.
16. A. A. Łojka, Historyja biełaruskaj litaratury. Dakastrycznicki pieryjad. Cz. 1. Minsk 1989.
17. U. I. Marchel, Krynicy pamiaci. Staronki biełaruska-polskaha litaraturnaha sumieżża. Minsk 1990.
18. U. I. Marchel, Lirnik wiaskowy. Syrakomla u biełaruska-polskim litaraturnam uzajemadziejanni. Minsk 1983.
19. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie / Pan Tadieusz, ili Poslednij najezd w Litwie / Pan Tadewusz, abo Aposzni najezd u Litwie. Przeł. S. Mar (właśc.: Aksionawa), P. Bytiel. Minsk 1998.
20. A. Mickiewicz, Sonety / Sanety. Wstęp, przeł. U. Marchel, I. Bahdanowicz. Minsk 1998.
21. B. Olech, Nieznane listy Zofii Trzeszczkowskiej do Miriama. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000.
22. B. Olech, Zmistyfikowana tożsamość Adama M-skiego (Zofii z Mańkowskich Trzeszczkowskiej). W zb.: Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz 2002, s. 57-68.
23. B. Olech, Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski). W zb.: Poetki przełomu XIX iXX wieku. Oprac. zespół pod red. J. Zacharskiej. Białystok 2000.
24. A. Potocki, Polska literatura współczesna. Cz. 2: Kult jednostki. 1890-1910. Warszawa 1912.
25. A. Puszkin, Jewgienij Oniegin / JauhienijAniehin. Przeł. A. Kulaszow. Minsk 1999.
26. Rasa niabiosau na ziamli tutejszaj. Biełaruskaja polskamounaja paezija XIX stahoddzia. Wierszy. Układ, pradm., kamient. U. I. Marchel. Minsk 1998.
27. Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’go). Wybór, wstęp, oprac. M. Jastrun. Wrocław 1965. BN II 146.
28. J. Święch, Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski). „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” vol. 19 (1967), sectio F.
29. Zaniapad i adradżennie. Biełaruskaja litaratura XIX stahoddzia. Układ, pradm., kamient. U. Kazbiaruk. Minsk 2001.

Issue:

4

Start page:

268

End page:

272

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information