Object

Title: Rec.: Adam M-ski (Zofia Mańkowska) / Aдaм M-cкi (Зoф’я Maнькоўcкaя), Dzisiaj i na wieki. Poezje. / Цяпер i назаўсёды. Паэзія. Wybór i opracowanie Jerzy Garbiński. Opracowanie przekładów w języku białoruskim Uładzimir Marchel. Warszawa–Mińsk 2004

Creator:

Szulska, Inesa

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. I. E. Bahdanowicz, „Recha wyzwalenczych bitwau": Zosia Mańkouskaja (Tszaszczkouskaja) u kole raman- tycznych tradycyj i madernizmu. W: Awangard i tradycyja. Biełaruskaja paezija na chwali nacyja- nalnaha adradżennia. Minsk 2001. ; 2. A. Bednarczyk, Kulturowe aspekty przekładu literackiego. Katowice 2002, passim. ; 3. Biełaruskija piśmienniki. Bijabiblijagraficzny słounik. Red. A. W. Maldzis. T. 6. Minsk 1995. ; 4. W. Chojnicka-Skawińska, Adam M-ski. W zb.: Literatura Młodej Polski. T. 2. Warszawa 1968. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria V. ; 5. J. Garbiński, Z epistalaryi Adama M-skaha. (Z historyi biełaruska-polskaha kulturnaha uzajemadziejannia XIX st.). W zb.: Skarynaznaustwa, knihaznaustwa, litaraturaznaustwa. Red. W. Wajtkiewicz [i in.]. Minsk 2001. ; 6. E.-A. Gutt, Dystans kulturowy aprzekład. Przeł. A. Pokojska. Kraków 2004. ; 7. E. Ihnatowicz, Pozytywistyczne przekłady dziewiętnastowiecznej literatury europejskiej. W zb.: Przekład literacki, teoria, historia, współczesność. Red. A. Nowicka- -Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska. Warszawa 1997, s. 196-204. ; 8. Istorija biełarusskoj dooktiabrskoj litieratury. Ried. W. W. Borisienko, Ju. S. Pszirkow, W. A. Czemierickij. Minsk 1977. ; 9. J. Z. Jakubowski, Poetki Młodej Polski. Warszawa 1963. ; 10. U. M. Kazbiaruk, Biełaruskija wierszy Adama M-skaha. „Maładosć” 1971, nr 12, s. 135-136. ; 11. U. M. Kazbiaruk, Niewiadomyja biełaruskija wierszy Zofi Tszaszczkouskaj. „Litaraturai mastactwa” 1980, nr z 4 krasawika. ; 12. U. M. Kazbiaruk, Pierakłady, reminiscencyi u biełaruskaj litaratury XIX stahoddzia. W zb.: Pierakładzbliżaje narody. Materyjały miżnarodnaha „Kruhłaha stała"pamiaci Alesia Adamowicza, prawiedzienaha biełaruskim PEN-centram. Minsk, 3-4 wierasnia 2001. Minsk 2002. ; 13. U. M. Kazbiaruk, Stupieni rostu. Biełaruskaja litaratura kanca XIX-paczatku XX st. i tradycyipolskich piśmiennikau. Minsk 1974. ; 14. U. M. Kazbiaruk, Zofja Tszaszczkouskaja (Adam M-ski): Życcio i tworczasć u biełaruska-polskim litaraturnam asiaroddzi. W zb.: Na szlachach da uzajemarazumiennia. Nawukowy zbornik. Minsk 2000. ; 15. G. W. Kisialou, Ad Czaczota da Bahuszewicza. Prablemy krynicaznaustwa i atrybucyi biełaruskaj litaratury XIXst. Minsk 1993. ; 16. A. A. Łojka, Historyja biełaruskaj litaratury. Dakastrycznicki pieryjad. Cz. 1. Minsk 1989. ; 17. U. I. Marchel, Krynicy pamiaci. Staronki biełaruska-polskaha litaraturnaha sumieżża. Minsk 1990. ; 18. U. I. Marchel, Lirnik wiaskowy. Syrakomla u biełaruska-polskim litaraturnam uzajemadziejanni. Minsk 1983. ; 19. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie / Pan Tadieusz, ili Poslednij najezd w Litwie / Pan Tadewusz, abo Aposzni najezd u Litwie. Przeł. S. Mar (właśc.: Aksionawa), P. Bytiel. Minsk 1998. ; 20. A. Mickiewicz, Sonety / Sanety. Wstęp, przeł. U. Marchel, I. Bahdanowicz. Minsk 1998. ; 21. B. Olech, Nieznane listy Zofii Trzeszczkowskiej do Miriama. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000. ; 22. B. Olech, Zmistyfikowana tożsamość Adama M-skiego (Zofii z Mańkowskich Trzeszczkowskiej). W zb.: Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz 2002, s. 57-68. ; 23. B. Olech, Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski). W zb.: Poetki przełomu XIX iXX wieku. Oprac. zespół pod red. J. Zacharskiej. Białystok 2000. ; 24. A. Potocki, Polska literatura współczesna. Cz. 2: Kult jednostki. 1890-1910. Warszawa 1912. ; 25. A. Puszkin, Jewgienij Oniegin / JauhienijAniehin. Przeł. A. Kulaszow. Minsk 1999. ; 26. Rasa niabiosau na ziamli tutejszaj. Biełaruskaja polskamounaja paezija XIX stahoddzia. Wierszy. Układ, pradm., kamient. U. I. Marchel. Minsk 1998. ; 27. Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’go). Wybór, wstęp, oprac. M. Jastrun. Wrocław 1965. BN II 146. ; 28. J. Święch, Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski). „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” vol. 19 (1967), sectio F. ; 29. Zaniapad i adradżennie. Biełaruskaja litaratura XIX stahoddzia. Układ, pradm., kamient. U. Kazbiaruk. Minsk 2001.

Issue:

4

Start page:

268

End page:

272

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117639 ; oai:rcin.org.pl:117639 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Mar 19, 2020

In our library since:

Mar 19, 2020

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/92736

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information