Object structure

Title:

Amphibians and reptiles of the Lipówka nature reserve on the background of the herpetofauna of the Niepołomice Forest

Subtitle:

The Lipówka nature reserve in the Niepołomice Forest

Group publication title:

The Lipówka nature reserve in the Niepołomice Forest

Creator:

Witkowski, Zbigniew

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1978

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 204

Subject and Keywords:

Niepołomice Forest ; Lipówka nature reserve ; amphibians ; reptiles ; Amphibia ; Reptilia

References:

Berger L. 1955. Płazy i gady Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pr. monogr. Przyr. Wielkop. Parku Narod. 2, 10: 1-34.
Berger L., Jaskowska J., Młynarski M. 1969. Katalog fauny Polski. Cz. 39. Płazy i gady. Państw. Wydaw. Nauk., Warszawa.
Berger L., Michałowski J. 1963. Klucze do oznaczania kręgowców Polski. Cz. 2: Płazy - Amphibia. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa - Kraków.
Denisiuk Z. 1978. Szata roślinna rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej (Vegetation of the nature reserve Lipówka in the Niepołomice Forest). Stud. Nat. A, 17: 87-117.
Dziewolski J. 1978. Drzewostany rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej ( A characteristic of the stands in the Lipówka nature reserve in the Niepołomice Forest). Stud. Nat. A, 17: 119-133.
Głowaciński Z., Witkowski Z. 1970. Ocena liczebności i biomasy płazów metodą wyłowu. Wiad. ekol. 16, 4: 328-340.
Juszczyk W. 1939. Tymczasowe sprawozdanie z badań wykonanych w latach 1937 i 1938 nad rozmieszczeniem geograficznym płazów i gadów w okolicy Krakowa.Spraw. Komis. Fizjogr. 72 (1937): 537-542.
Karkanis M. 1973. Gleby leśne i łąkowe północnej części Puszczy Niepołomickiej (The soils of woodlands and meadows in the northern part of Niepołomice Forest). Stud. Nat. A, 7: 39-65.
Kowalski W. 1969. Herpetofauna rezerwatu Łężczak pod Raciborzem (Amphibians and reptiles of the "Łężczak" reserve near Racibórz). Ochr. Przyr. 34: 205-225.
Młynarski M. 1971. Nasze gady. Państw. Zakł. Wydawn. Szkol. Warszawa.
Poliński W. 1913. Przyczynki do wiadomości o rozsiedleniu geograficznym gadów i płazów krakowych. Spraw. Komis. Fizjogr. 47: 131-146.
Skuratowicz W., Urbański J. 1953. Rezerwat leśny na Bukowej Górze koło Zwierzyńca w woj. lubelskim i jego fauna (The forest reservation on Bukowa Góra near Zwierzyniec (Lublin voivodeship) and its fauna). Ochr. Przyr. 21: 193-216.
Southwood T. R. E. 1966. Ecological methods with particular reference to the study of insect population. Methuen and Co. London.
Strawiński S. 1956. Fauna kręgowców rezerwatu cisowego Wierzchlas (Vertebrates of the Wierzchlas Yew-Tree Preserve). Zesz. Nauk. UMK, Ser. Biologia, 1, 1: 105-148.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 17A

Start page:

191

End page:

205

Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.