Object structure

Title:

Piosnka nadobna dla dziatek : z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 62 (2018) ; Artykuły

Creator:

Leszczyńska, Agnieszka (1960- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

p. 91-109 ; 24 cm

Subject and Keywords:

Reformation - Poland - periodicals ; Renaissance - Poland - periodicals

Abstract:

In the rich repertoire of Polish Protestant hymnals many songs can be found, more or less explicitly intended for children or adolescents. The presence of such works was largely a result of Luther’s recommendations on religious education through music. The children’s repertoire included primarily prayers for reciting or singing during the day: the Creed, Lord’s Prayer, Decalogue, morning and evening prayers, various meals prayers.

References:

Ł. Barański, Historyczny kontekst powstawania Katechizmów Lutra i Katechizmu Heidelberskiego, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, 8, 2014, s. 52–66
P. Birecki, Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej. Od drugiej połowy XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku, Warszawa 2007
B. Brzezińska, Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987
P. Fijałkowski, Kancjonał Piotra Artomiusza z 1620 r., OiRwP, 44, 2000, s. 129–148
T. Glemma, Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich, Toruń 1934 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 42)
E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001 (Gdańskie Studia z Dziejów Nowożytnych, t. 1)
R. A. Leaver, Luther’s Liturgical Music. Principles and Implications, Cambridge 2007
A. Leszczyńska, Music and Musicians in Late-Renaissance Toruń, w: Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times, red. J. Woźniak, Gdańsk 2010 (Prace Specjalne Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, t. 80), s. 165–175
J. A. Loewe, Why do Lutherans Sing? Lutherans, Music and Gospel in the First Century of Reformation, „Church History”, 82, 2013, nr 1, s. 69–89
H. Malinowska-Pisarenko, Kancjonał „Summa nabożeństwa” z 1573 roku, Warszawa 1972, mps pracy magisterskiej, Instytut Muzykologii UW
R. Mazurkiewicz, O melodiach kancjonałów Jana Seklucjana z 1547 i 1559 roku. Przyczynek do dziejów chorału protestanckiego w Polsce, Kraków 1967
M. Perz, Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki. Interpretacje i komentarze, Kraków 1988
M. Perz, Mikołaj Gomółka. Monografia, Kraków 1981

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

62

Start page:

91

End page:

109

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2018.03

Source:

IH PAN, sygn. A.512/62 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/62 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by: