Title:

Endothelin-like immunoreactivity in hippocampus following transient global ischemia. II. The blood-brain interphase

Subtitle:

Immunoreaktywność dla endoteliny w hipokampie szczura po przemijającym całkowitym niedokrwieniu mózgu. II. Bariera krew-mózg

Creator:

Gajkowska, Barbara ; Mossakowski, Mirosław Jan (1929 - 2001)

Publisher:

Severus Publishing House

Place of publishing:

Warsaw

Date issued/created:

1997

Subject and Keywords:

Endotelina ; Hipokamp ; Niedokrwienie mózgu ; Bariera krew-mózg -- patofizjologia

Abstract:

Oceniano wpływ przejściowego całkowitego niedokrwienia na rozmieszczenie endoteliny w obrębie bariery krew-mózg w sektorze CA1 hipokampa przy użyciu pozatopieniowej immunocyto-chemicznej metody znakowania złotem. Immunoreaktywność dla endoteliny pod postacią cząsteczek złota była widoczna we wszystkich elementach bariery: pericytach, komórkach śródbłonka, przestrzeni okołoendotelialnej łącznie z błoną podstawną i w wypustkach astrocytów. U zwierząt kontrolnych gęstość tego typu wyznakowania w elementach bariery sektora CA1 hipokampa była umiarkowana. Immunoreaktywność dla endoteliny była badana od pierwszego tygodnia do dwunastego miesiąca po niedokrwieniu. Jako intensywna była stwierdzona w drugim i szóstym miesiącu po niedokrwieniu. Przypuszcza się, że en- dotelina odgrywa rolę w skurczu naczyń mózgowych występującym przez długi okres po niedokrwieniu.

Relation:

Folia Neuropathologica

Volume:

35

Issue:

1

Start page:

49

End page:

59

Resource Type:

Artykuł

Format:

pdf

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: