Object

Title: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce

Creator:

Rusinek, Michał

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

References:

1. C. Altieri, Rhetorics, Rhetoricity and the Sonnet as Performance, "Tennessee Studies in Literature" 1980 vol. 25, s. 1-23.
2. F. R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm, przeł. E. Domańska, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 157.
3. F. Bacon, Novum organum, przeł. J. Wikarjak, ks. I, af. 38, s. 66.
4. F. Bacon, Works, t. 4, London 1900, s. 445 i in.
5. R. Barthes, The Old Rhetoric: an aide-mémoire, w: tegoż The Semiotic Challenge, przeł. R. Howard, Berkeley 1994, s. 45-47.
6. J. Bender, D. E. Wellbery, Rhetoricality: On the Modernist Return of Rhetoric, w: The Ends of Rhetoric. History, Theory, Practice, red. J. Bender i D.E. Wellbery, Stanford 1990.
7. M. Borch-Jacobsen, Analytic Speech: From Restricted to General Rhetoric, przeł. D. Brick, w: The Ends of Rhetoric. History, Theory, Practice, red. J. Bender i D.E. Wellbery, Stanford 1990, s. 127.
8. J. L. Borges, Pierre Menard, autor "Don Kichota", przeł. A. Sobol-Jurczykowski, w tegoż Fikcje, Warszawa 1972.
9. D. S. Bryant, Rhetorical Dimensions in Criticism, Baton Rouge 1973, s. 9-10.
10. K. Burke, A Rhetoric of Motives, New York 1950, s. 43.
11. K. Burke, Rhetoric - Old and New, w: New Rhetorics, red. M. Steinmann, New York 1965, s. 62-63.
12. T. M. Conley, Rhetoric in the European Tradition, Chicago 1990, s. 177.
13. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997, s. 85.
14. Definiowanie [hasło], w: Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983.
15. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1993, s. 74-77.
16. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 28.
17. R. Descartes, Oeuvres, Paris 1897-1901, t. 7, s. 255.
18. V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1996, s. 180.
19. P. Dixon, Rhetoric, London 1971, rozdz. VI, s. 71-72.
20. T. Eagleton, Walter Benjamin or Towards a Revolutionary Criticism, London 1981, s. 112.
21. U. Eco, Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996, s. 100.
22. M. Foucault, The Order of Things, przekł. anonimowy, London 1974, s. 51-52.
23. G. Genette, La rhétorique restreinte, "Communications" 1970 nr 16, s. 158-159.
24. G. Gerber, Die Sprache ah Kunst, Bromberg 1871.
25. R. Hariman, Status, Marginality, and Rhetorical Theory, w: Contemporary Rhetorical Theory. A Reader, red. J. L. Lucaites, C. M. Condit, S. Caudill, New York 1999, s. 35.
26. M. Heidegger, Przezwyciężenie metafizyki, w: tegoż Budować, mieszkać, myśleć, przeł. M.J. Siemek, Warszawa 1997, s. 291.
27. A. M. Kaniowski, Filozofia po "lingwistycznym zwrocie", "Teksty Drugie" 1990 nr 5/6, s. 93-105.
28. L. Kastely, Rethinking the Rhetorical Tradition: From Plato to Postmodernism, New Haven 1997.
29. S. Kierkegaard, Powtórzenie, przeł. B. Świderski, Warszawa 1992.
30. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2, Warszawa 1998, s. 31.
31. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, München 1990, § 18-22.
32. F. Lentricchia, Criticism and Social Change, Chicago 1983, s. 146.
33. J. Z. Lichański, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka, Warszawa 1992, s. 68.
34. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. B.J. Gawęcki, ks. III, rozdz. 10, § 34, s. 170.
35. P. de Man, Allegories of Reading, New Haven 1979.
36. P. de Man, Epistemologia metafory, przeł. M. B. Fedewicz, "Nowa Krytyka" 1992 nr 3, s. 130-131.
37. P. de Man, The Rhetoric of Blindness: Jacques Derrida's Reading of Rousseau, w: tegoż, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, wyd. 2, London 1983.
38. P. de Man, Semiology and rhetoric, w: tegoż, Allegories of Reading, New Haven 1979, s. 10.
39. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997, s. 93-96.
40. F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 183-199.
41. F. Nietzsche, Przedstawienie retoryki starożytnej, przeł. B. Baran, w: Nietzsche 1900-2000, red. A. Przybysławski, Kraków 1997, s. 24-25.
42. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 9-42.
43. Paracelsus, Liber Paramirum, przekł. francuski G. de Givry, Paris 1913, s. 3.
44. Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, La nouvelle rhétorique: Traité de l'argumentation, Paris 1958.
45. H. Podbielski, Współczesne kierunki retoryczne na tle starożytnej retoryki greckiej, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, red. J. Axer, Warszawa 1996, s. 94.
46. Rebirth of Rhetoric. Essays in Language, Culture and Education, red. R. Andrews, London 1992, s.4.
47. I. A. Richards, Philosophy of Rhetoric, London 1936, s. 24.
48. R. L. Scott, On "Not" Defining Rhetoric, "Philosophy and Rhetoric" 1973 nr 6, s. 95.
49. D. Sperber, D. Wilson, Rhetoric and Relevance, w: The Ends of Rhetoric. History, Theory, Practice, red. J. Bender i D.E. Wellbery, Stanford 1990, s. 140.
50. F. Theremin, Die Beredsamkeit eine Tugend, oder Grundlinien einer systematischen Rhetorik, 1814, s. 12.
51. T. Todorov, Théories du symbole, Paris 1977, rozdz. 2 i 3.
52. S. Ullman, Language and Style, New York 1964, s. 130.
53. S. Ullman, Style in the French Novel, Oxford 1957, s. 6.
54. P. Valesio, Novantiqua. Rhetorics as a Contemporary Theory, Bloomington 1980, s. 5.
55. T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993, s. 86, 89.
56. A. Werpachowska, Retoryka jako sposób myślenia o tekście, "Pamiętnik Literacki" 1990 z. 1, s. 119.
57. J. Ziomek, O współczesności retoryki, w: tegoż Prace ostatnie, Warszawa 1994, s. 133.
58. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 11.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

168

End page:

189

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57676 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 20, 2016

Number of object content hits:

1 016

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/71450

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information