Object

Title: Efekt Bataille’a

Creator:

Krzykawski, Michał

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

References:

1. 25 Sexiest Novels Ever Written. Na stronie: http://www.playboy.com/sex/features/25novels/. Data dostępu: 20 VII 2008.
2. A. Accardo, Introduction à une sociologie critique: lire Pierre Bourdieu. Marseille 2006.
3. B. Banasiak, Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli Konsekwencje „śmierci Boga”. Łódź–Wrocław 2006.
4. R. Barthes, Écrire la lecture. W: Le Bruissement de la langue. Paris 1984.
5. R. Barthes, Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstęp K. Kłosiński. Warszawa 2008.
6. R. Barthes, Roland Barthes. Przeł. T. Swoboda. Gdańsk 2011.
7. R. Barthes, Teoria tekstu. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4, cz. 2. Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1996.
8. G. Bataille, Le Coupable. W: OEuvres complètes, t. 5 (1973), s. 264.
9. G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne. Przeł. O. Hedemann. Warszawa 1998.
10. G. Bataille, Historia oka i inne historie. Wybór, wstęp T. Komendant. Kraków 1991.
11. G. Bataille, Literatura i zło. Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet. Przeł. M. Wodzyńska-Walicka. Przedm. Z. Bieńkowski. Kraków 1992.
12. G. Bataille, Słoneczny odbyt. Przeł. B. Banasiak. „Tygodnik Literacki” 1991, nr 11. Tłum. tekstu na stronie: http://bb.ph-f.org/przeklady/bataille_odbyt.pdf. Data dostępu: 23 X 2011.
13. G. Bataille, Sur Nietzsche. W: OEuvres complètes. T. 6. Paris 1973.
14. G. Bataille, Teoria religii. Przeł. K. Matuszewski. Warszawa 1996.
15. G. Bataille, La Valeur d’usage de D. A. F. de Sade. W: OEuvres complètes, t. 2 (1970), s. 58–61.
16. G. Bennington, Lecture: de Georges Bataille. W zb.: Georges Bataille – après tout. Éd. D. Hollier, G. Bennington. Paris 1995.
17. J.-M. Besnier, L’Intellectuel pathétique. W: Éloge de l’irrespect. Paris 1998.
18. M. Blanchot, La Communauté inavouable. Paris 1983.
19. W. A. Cohen, Introduction. W zb.: Filth. Dirt, Disgust and Modern Life. Ed. W. A. Cohen, R. Johnson. Minneapolis 2005.
20. F. Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis. Paris 2003.
21. A.-M. Dardigny, Les Châteaux d’Éros, ou L’Infortunes du sexe des femmes. Paris 1980.
22. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze. Przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3, s. 227.
23. G. Deleuze, C. Parnet, Dialogues. Paris 1996.
24. J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk 1997.
25. J. Derrida, Parages. Paris 1986.
26. J. Derrida, Politiques de l’amitié. Paris 1994.
27. J. Derrida, Spectres de Marx. L’état de la dette, le travail du dueil et la nouvelle Internationale. Paris 1993.
28. T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie. Przeł. B. Baran. Warszawa 2015.
29. M. Foucault, Historia seksualności. Przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski. Warszawa 1995.
30. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Warszawa 1998.
31. M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła. W: Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybór, oprac. T. Komendant. Posł. M. P. Markowski. Warszawa 1999.
32. „French Theory” w Polsce. Red. E. Domańska, M. Loba. Poznań 2010.
33. J. Gleick, Chaos. Narodziny nowej nauki. Przeł. P. Jaśkowski. Poznań 1996.
34. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 2000.
35. Ch. Halsberghe, La Fascination du Commandeur. Le sacré et l’écriture en France à partir du débat-Bataille. Amsterdam – New York 2006.
36. P. Klossowski, Msza Georges’a Bataille’a. Przeł. K. Matuszewski. W: G. Bataille, Ksiądz C. Przeł. K. Jarosz. Oprac. K. Matuszewski. Warszawa 1998.
37. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIX siècle, Lautrémont et Mallarmé. Paris 1968.
38. M. Krzykawski, L’Effet-Bataille: de la littérature d’excès à l’écriture. Un texte-lecture. Katowice 2011.
39. P. Lamarche, The Use Value of G. A. M. V. Bataille. W zb.: Reading Bataille Now. Ed. S. Winnubst. Bloomington, Ind., 2007.
40. D. Laporte, Histoire de la merde. Paris 1978.
41. K. Matuszewski, Georges Bataille – inwokacje zatraty. Łódź 2006.
42. G. Mayné, Pornographie, violence obscène, érotisme. Paris 2001.
43. J.-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota. Wstęp M. Załuski. Przeł. T. Gusin, M. Załuski. Wrocław 2010.
44. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Wyd. popr., uzup. Kęty 2004.
45. F. Nietzsche, Wiedza radosna. (La gaya scienza). Przeł. L. Staff. Warszawa 1991.
46. F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli Jak filozofuje się młotem. Przeł. P. Pieniążek. Kraków 2004.
47. P. Pieniążek, Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistcznej recepcji myśli Nietzschego. Wyd. 2, zmien. Wrocław 2009.
48. E. Roudinesco, Georges Bataille entre Freud et Lacan. Une expérience cachée. W zb.: Georges Bataille – après tout. Éd. D. Hollier, G. Bennington. Paris 1995, s. 191–212.
49. E. Roudinesco, Jacques Lacan. Jego życie i myśl. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2005.
50. B. Sichère, Bataille, Proust et le mal. W: Pour Bataille. Être, chance, souveraineté. Paris 2006.
51. Ph. Sollers, Logiques. Paris 1968.
52. Ph. Sollers, La Solitude de Bataille. „Les Temps modernes” nr 602: Georges Bataille (décembre 1998 / janvier–février 1999), s. 252.
53. M. Surya, Georges Bataille, la mort à l’oeuvre. Paris 1992.
54. T. Swoboda, Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot. Gdańsk 2010.

Issue:

4

Start page:

55

End page:

82

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64557 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 19, 2018

Number of object content hits:

505

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82645

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Krzykawski M. - Efekt Bataille’a Dec 11, 2018

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information