Object

Title: Powroty do Soplicowa. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej

Creator:

Maryjka, Wojciech

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Barańczak, Kontrapunkt. W: Wiersze zebrane. Kraków 2006, s. 375. ; 2. J. Błoński, Polski raj. „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 51/52, s. 3. Na stronie: http://www.tygodnik.com.pl/numer/278951-52/blonski-felieton.html (data dostępu: 7 X 2016). ; 3. S. Bortnowski, Arcydzieła Mickiewicza – kontekst szkolny. W zb.: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja. Red. B. Dopart. Kraków 2006. ; 4. T. Cieślak, Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (na wybranych przykładach). W zb.: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Seweryn. Lublin 2007, s. 177-202. ; 5. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999. ; 6. K. Ćwiklak, Hanys i Chadziaj w jednym stali domu. „Polonistyka” 2006, nr 3, s. 60-62. ; 7. J. Fisiak, A. Adamska-Sałaciak, M. Idzikowski, M. Jankowski, Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Essex 1999. ; 8. A. Gadowski, Inwokacja. Na stronie: https://www.youtube. com/watch? v=VSROv6iugU (data dostępu: 7 X 2016). ; 9. P. Kępiński, „Ma w sobie przeszkodę”. „Czas Kultury” 1997, nr 4, s. 75-77. ; 10. J. Kleiner, O „Panu Tadeuszu” – książce budującej. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór, oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1981, s. 286-300. ; 11. J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986–1996). Warszawa 1996. ; 12. R. Kobierski, Światło, nic ponadto. Na stronie: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=260&co=txt_0405 (data dostępu: 7 IX 2013). ; 13. D. Korwin-Piotrowska, W poetyckim supermarkecie. „Znak” 1998, nr 6, s. 182-183. ; 14. J. Kowalikowa, „Pan Tadeusz” w szkole dzisiaj. W zb.: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja. Red. B. Dopart. Kraków 2006, s. 445-456. ; 15. B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa 2002. ; 16. Z. Machej, Mickiewicz, Słowacki i my. Wyniki ankiety wśród młodych polskich poetów (wypowiedź M. Hamkały). Na stronie: http://pogranicze.sejny.pl/krasnogruda_nr_11_zbigniew_ machej_mickiewicz_slowacki_i_my_wyniki_ankiety_wsrod_mlodych_polskich_poetow,1311-1,12369.html (data dostępu: 2 V 2013). ; 17. K. Maliszewski, Rozproszone głosy. Notatki krytyka. Warszawa 2006. ; 18. P. Marcinkiewicz, Diarhoea. W: Świat dla opornych. Kraków 1997. ; 19. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 4: Pan Tadeusz. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1995. ; 20. H. Miller, Książki mojego życia. Przeł. M. Fedyszak. Warszawa 2002. ; 21. I. Opacki, „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995. ; 22. S. Pigoń, Wstęp. W: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem . BN I 83. Oprac. S. Pigoń. Kraków 1925, s. III-CXLVIII. ; 23. T. Pindel, Literatura klozetowa. „Bluszcz” 2012, nr 5. ; 24. T. Różycki, Dwanaście stacji. Kraków 2009. ; 25. T. Różycki, Mejle z cieniami. Rozm.przepr. J. Kowalska. Na stronie: http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/288/mejle_z_cieniami/ (data dostępu: 1 V 2013). ; 26. T. Różycki, Nie można mnie czytać "przez coś". Rozm. przepr. P. Witkowski. „Odra” 2009, nr 2, s. 67-71. ; 27. J. M. Rymkiewicz, Mickiewicz, ale z kolczykiem w lewym uchu. W: Głowa owinięta koszulą. Warszawa 2012, s. 123–152. ; 28. S. Sadowski, Pojawił się Macinkiewic [!]. „Życie” 1997, nr 126, s. 9. ; 29. A. Skrendo, Ów Różycki. „Odra” 2004, nr 12, s. 73-74. ; 30. J. Sobolewska, A Ty co czytasz w toalecie? Na stronie: http://wiadomosci.dziennik.pl/ opinie/ artykuly/66341,sobolewska-a-ty-co-czytasz-w-toalecie.html (data dostępu: 16 X 2016). ; 31. G. Sowula, Pan Tomasz, czyli zajazd na Ukrainę. „Rzeczpospolita” 2004, nr 71. ; 32. S. Soyka, G. Turnau, Soplicowo. Na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=EJwqYy 98pGA (data dostępu: 7 X 2016). ; 33. M. Stala, P. Próchniak, O poezji pokolenia przełomu. Rozmowa. „Polonistyka” 2010, nr 3, s. 6-17. ; 34. D. Suska, Czysta ziemia (1998–2008). Wrocław 2008. ; 35. D. Suska, DB 6160221. „Fronda” 1998, nr 7, s. 45-47. ; 36. K. Szczuka, Czar, co łby podchmiela. Na stronie: http://www.filmweb.pl/reviews/ Czar%2C+co+%C5%82by+podchmiela-82 (data dostępu: 1 III 2013). ; 37. A. Szymańska, Odnaleziona zasada świata. „Nowe Książki” 2004, nr 8, s. 38-39. ; 38. W. Szymborska, Elegia podróżna. W: Wiersze wybrane. Wybór, układ W. Szymborska. Wyd. nowe, uzup. Kraków 2010, s. 74-75. ; 39. P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków 2002. ; 40. A. Świeściak, Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5/6, s. 62-67. ; 41. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Wyd. 2, zmien. Warszawa 1983. ; 42. P. Wolski, Dochodzenie do stacji. „Pogranicza” 2004, nr 6, s. 99-101.

Issue:

4

Start page:

41

End page:

62

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64631 ; oai:rcin.org.pl:64631 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 22, 2018

Number of object content hits:

1 741

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/83156

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information