Object

Title: „In partibus infidelium”, czyli poetyka pejzażu wewnętrznego. Stanisław Antoni Mueller a kontekst schulzowski

Creator:

Staroń, Ireneusz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Bachelard, Wstęp do „Poetyki przestrzeni”. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1972. ; 2. Białe plamy w schulzologii. Red. M. Kitowska-Łysiak. Lublin 2010. ; 3. W. Bolecki, Język poetycki i proza. Twórczość Brunona Schulza. W: Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy – Gombrowicz – Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1996. ; 4. A. Budrecka, Stanisław Antoni Mueller i jego powieść „Henryk Flis”. „Prace Polonistyczne” seria 28 (1972). ; 5. Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza. Red. P. Próchniak. Kraków 2013. ; 6. Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Red. W. Meniok. Drohobycz 2014. ; 7. U. Eco, O literaturze. Przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska. Warszawa 2003. ; 8. J. Gage, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika. Przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, przy współpr. M. Machowskiego. Kraków 2010. ; 9. M. Głowiński, Przestrzenne tematy i miejsca. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992. ; 10. J. W. Goethe, Faust. Tragedii część pierwsza. Przeł. W. Kościelski. Oprac. B. Płaczkowska. Warszawa 1967. ; 11. J. Gondowicz, Mrugająca materia. W zb.: Białe plamy w schulzologii. Red. M. Kitowska-Łysiak. Lublin 2010. ; 12. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. Wyd. 7. Warszawa 2001. ; 13. K. Irzykowski, Jeszcze jeden Hamlet. W: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. – Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. (W sprawie Stanisława Brzozowskiego). – Prolegomena do charakterologii. Wstęp A. Lam. Kraków 1980. ; 14. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 2. Wybór, red. nauk., wstęp M. R. Mayenowa. Warszawa 1989. ; 15. T. i J. Jarzębscy, Uwagi o semantyce przestrzeni i czasu w prozie Brunona Schulza. W zb.: Studia o prozie Brunona Schulza. Katowice 1976 ; 16. J. Jarzębski, Jak czytano, jak czyta się Schulza. W zb.: Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Red. W. Meniok. Drohobycz 2009. ; 17. J. Jarzębski, Schulzomania? „Radar” 2012, z. 6. ; 18. C. G. Jung, Psychologia i twórczość. Przeł. K. Krzemień-Ojak. W zb.: Teoria badań literackich za granicą. T. 2: Od przełomu antypozytywiztycznego do roku 1945. Cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne. Wybór, wstęp, komentarze S. Skwarczyńska. Kraków 1974. ; 19. M. Janion, Gorączka romantyczna. Wyd. 2. Gdańsk 2007. ; 20. A. Kalin, Schulza życie po życiu – czyli po co nam schulzologia. „Czas Kultury” 2014, z. 1, s. 15. ; 21. S. Kierkegaard, O powszechnym znaczeniu ironii. Ironia Sokratesa. W: K. Toeplitz, Kierkegaard. Warszawa 1975. ; 22. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki. Przeł. A. Kryczyńska. Kraków 2009. ; 23. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł., wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 2010. ; 24. J. Łukasiewicz, Pęd. W zb.: Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin. Red. W. Dynak, M. Ursel. Wrocław 2005. ; 25. M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007. ; 26. H. Meyer, Kształtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna w sztuce narracyjnej. Przeł. Z. Żabicki. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 251-273. ; 27. A. Mickiewicz, Dziady. Część druga. W: Utwory dramatyczne. Warszawa 1965. ; 28. A. Mickiewicz, motto do Romantyczności. W: Wybór pism. Red. D. Drabikowska, I. Orlewicz. Wyd. 3. Warszawa 1952, s. 23. ; 29. S. A. Mueller, Henryk Flis. Powieść. T. 1–2. Oprac. M. Puchalska. Kraków 1976. ; 30. D. Naborowski, Krótkość żywota. W: Poezje. Tekst, słowniczek J. Niedźwiedź. Kraków 2003, s. 21. ; 31. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 2. Wybór H. Markiewicz. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987. ; 32. W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół. (Fragmenty). Przygotowanie do druku, nota P. Próchniak. Lublin 2006. ; 33. B. Pascal, 256. W: Myśli. Przeł. T. Boy-Żeleński. W nowym układzie według J. Chevaliera. Przedm. J. Chevalier. Przypisy, warianty przekł. M. Tazbir. Wyd. 5. Warszawa 1972. ; 34. W. Próchnicki, Romantyczne światy. Czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego. Kraków 1992. ; 35. K. Przerwa-Tetmajer, Anioł Pański. W zb.: Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia. Wstęp, wybór, oprac. J. Bajda. Wrocław 2007, s. 291. ; 36. M. Puchalska, Rokomysz – świat. (O perspektywach poznawczych i artystycznych utworu Stanisława Antoniego Muellera). W: S. A. Mueller, Henryk Flis. Powieść. T. 2. Oprac. M. Puchalska. Kraków 1976. ; 37. B. Schulz, Opowiadania. – Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1989. BN I 264. ; 38. H. Weinrich, Struktury narracyjne mitu. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 311-324. ; 39. J. B. Zaleski, Rusałki. W: Wybór poezyj. Oprac. B. Stelmaszczyk-Świontek, C. Gajkowska. Wrocław 1985. ; 40. R. Zimny, Raz, dwa trzy – enumeracja i perswazja. W zb.: Językowy obraz świata i kultura. Red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz. Wrocław 2000, s.

Issue:

1

Start page:

133

End page:

151

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64579 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

93

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/82689

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information