Object structure

Title:

Inna śmierć (Blanchot, Lévinas, Biezuchow)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2010)

Creator:

Dobrowolski, Robert

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Blanchot, Maurice ; Lévinas, Emmanuel ; philosophy 20 c. ; thanatology

References:

1. M. Blanchot, L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980, s. 117.
2. M. Blanchot, On Leiris (1992), przeł. H. Allred, „Yale French Studies” no. 81, s. 159.
3. M. Blanchot, Tomasz Mroczny. Szaleństwo dnia, przeł. A. Wasilewska, A. Sosnowski, Biuro Literackie, Wrocław 2009, s. 72.
4. S. Critchley, Nieustające żądanie. Etyka polityczna, przeł. M. Gusin, R. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2006, s. 79.
5. S. Critchley, Very Little – Almost Nothing. Death, Philosophy, Literature, Routledge, London and New York 1997, s. 59.
6. J. G. Fichte, Teoria wiedzy. Wybór pism, t. 1, przekł. i wstęp M.J. Siemek, aneks J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 479.
7. U. Haase, W. Large, Maurice Blanchot, Routledge, London 2001, s. 57.
8. M. Heidegger, Bycie i czas, przekł., wstęp i przyp. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 354.
9. E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstęp B. Skarga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 209.
10. E. Lévinas, Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, KR, Warszawa 1999, s. 29.
11. E. Lévina, God, Death, and Time, przeł. B. Bergo, Stanford University Press, Stanford 2000, s. 55.
12. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Znak, Kraków 1994, s. 195.
13. E. Lévinas, The Paradox of Morality (wywiad z Lévinasem przeprowadzony przez T. Wright, P. Hughes, A. Ainley) trans. by A. Benjamin, T. Wright, w: The Provocation of Lévinas. Rethinking the Other, ed. by R. Bernasconi, D. Wood, Routledge Press, New York 1988, s. 172.
14. S. Zizek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrzeœcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2006, s. 129.
15. S. Zizek, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2001, s. 229.
16. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki i A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 211, s. 50.
17. S. Zizek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2001, s. 152.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

209

End page:

217

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund