Object structure

Title:

Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Kandziora, Jerzy

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Ficowski, Jerzy ; Holocaust ; World War (1939-1945) ; Polish poetry (20 c.)

References:

1. Człowiek Pogranicza. Z Jerzym Ficowskim rozmawia Magda Lebecka, "Kresy" 2001 nr 3, s. 80. ; 2. K. Czyżewski, "Nie można tak po prostu…', czyli droga Jerzego Ficowskiego do odczytania popiołów, w: tegoż, Linia powrotu. Zapiski z pogranicza, Pogranicze, Sejny 2008, s. 357-370. ; 3. E. Hoffman, Sztetl. Świat Żydów polskich, przeł. M. Ronikier, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001. ; 4. N. Gross, Jerzy Ficowski czyta z popiołów, w: tegoż, Poeci i Szoa. Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej, Wydawnictwo i Agencja Autorska Offmax, Sosnowiec 1993, s. 102-107. ; 5. D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy, Warszawa 2000, s. 15. ; 6. J.J. Lipski, List z Danii, "Zapis" 1980 nr 13, s. 111-115. ; 7. Myślę więc nie ma mnie. Z Jerzym Ficowskim rozmawia Lidia Ostałowska, "Gazeta Wyborcza" 1994 nr 240 (dod. "Magazyn" nr 41, s. 9). ; 8. L. Neuger, Żydzi w powojennej poezji polskiej. "Zeszyty Literackie" 1989 z. 26, s. 78-79. ; 9. W. Panas, Zagłada od zagłady. Szoah w literaturze polskiej, w: tegoż, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Wydawnictwo Dabar, Lublin 1996, s. 101. ; 10. Pomylona chronologia. Z Jerzym Ficowski rozmawia Anna Grupińska, "Czas Kultury" 1990 nr 20, s. 49. ; 11. A. Sabor, Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek. Działoszyce - Pińczów - Chmielnik - Szydłów - Chęciny. Przewodnik, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2005. ; 12. [P. Sommer] Grudka Mróz, Jednorożec a prawodawstwo stosowane, "Res Publica Nowa" 1993 nr 2, s. 54. ; 13. P. Sommer, Przewroty słów, zawroty czasu. Notatki o poezji Jerzego Ficowskiego, w: tegoż, Po stykach, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 28-68. ; 14. P. Sommer, Ucieczka w bok. Rozmowa z Piotrem Sommerem, w: J. Borowczyk, M. Larek, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami, Stowarzyszenie Czas Kultury, Poznań 2008, s. 58. ; 15. A.S., „To moja rzecz, bo pospolita”, "Res Publica" 1980 nr 6, s. 96-104. ; 16. A. Ubertowska, Popioły, w: tejże, Świadectwo - Trauma - Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Universitas, Kraków 2007, s. 320-327. ; 17. K. Więcławska, Zmartwychwstałe miasteczko... Literackie oblicza sztetł, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005. ; 18. W życzliwości dla cudu. Z Jerzym Ficowskim rozmawia Magdalena Lebecka. "Kresy" 1995 nr 3, s. 119.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

183

End page:

198

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund