Object structure

Title:

Doświadczenie jako kwestia humanistyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2006)

Creator:

Wolska, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

experience ; humanities ; methodology ; ethics

References:

1. T. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1986.
2. G. Agamben, Infancy and History: Essays on the Destruction of Experience, London 1993, s. 13.
3. G. Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive, przeł. D. Heller-Roazen, Nowy Jork 2002.
4. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Universitas, Kraków 2004.
5. The Anthropology of Experience, red. V.W. Turner, E.M. Bruner, University of Illinois Press, Urbana 1986.
6. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
7. M. de Montaigne, Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 802.
8. E. Domańska, Od postmodernistycznej narracji do postmodernistycznego doświadczenia. Rozmowa z F. Ankersmitem, "Teksty Drugie" 1996 nr 2/3.
9. H.G. Gadamer, Dekonstrukcja i hermeneutyka, przeł. P. Dehnel, w: Gadamer i Wrocław, red. K. Bal, J. Wilk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 157.
10. H.G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1993.
11. D. Głowacka, „Jak echo bez źródła”. Podmiotowość jako dawanie świadectwa a literatura Holocaustu, "Teksty Drugie" 2003 nr 6.
12. M. Heidegger, Heglowskie pojęcie doświadczenia, przeł. R. Marszałek, w: M. Heidegger, Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997.
13. M. Jay, Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault, w: Nie pytajcie mnie, kim jestem. Michel Foucault dzisiaj, red. M. Kwiek, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1998.
14. M. Jay, Songs of Experience. Modern American and European Variations on a Universal Theme, University of California Press, Berkeley 2005.
15. J. Kmita, A. Pałubicka, Problem użyteczności pojęcia doświadczenia, w: Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, red. J. Such, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1992.
16. K. Krzemieniowa, Pojęcie doświadczenia u Adorno - zarys wstępny, w: Marksizm po Marksie. Studia i szkice z dziejów filozofii marksistowskiej, Warszawa 1998.
17. L.L. Langer, Neutralizowanie Holokaustu, przeł. J. Mikos, w: "Literatura na Świecie" 2004 nr 1-2.
18. J.-F. Lyotard, The Differend. Phrasas in Dispute, przeł. G. Van Den Abbeele, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983.
19. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. V: 1939-1945, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 445.
20. R. Nycz, Jak opisać doświadczenie, którego nie ma?, "Teksty Drugie" 2004 nr 5.
21. M. Oakeshott, Experience and its Modes, Cambridge University Press, Cambridge 1985.
22. M. Oakeshott, Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości, przeł. Ł. Sommer, w: tegoż, Wieża Babel i inne eseje, Aletheia, Warszawa 1999.
23. R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. Cz. Karkowski, IFiS PAN, Warszawa 1998.
24. R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, przeł. J. Margański, Aletheia, Warszawa 1999.
25. R. Shusterman, Dewey on Experience: Foundation or Reconstruction, w: "The Philosophical Forum" vol. XXXVI, nr 2.
26. R. Shusterman, Praktyka filozofii, filozofia praktyk, przeł. A. Mitek, Universitas, Kraków 1997.
27. M. Szulakiewicz, Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.
28. T. Todorov, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji, przeł. H. Abramowicz, J.M. Kłoczowski, Czytelnik, Warszawa 2003.
29. S. Toulmin, Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności, przeł. T. Zarębski, Wydawnictwo Naukowe DSWE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

24

End page:

33

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund