Object structure

Title:

"Sny Marii Dunin" Karola Irzykowskiego jako świadectwo nowoczesnego doświadczenia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2006)

Creator:

Franczak, Jerzy

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Irzykowski, Karol (1873-1944) ; “Sny Marii Dunin” ; modern experience ; modernism

References:

1. T.W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994, s. 44.
2. S. Balbus, Między stylami, Universitas, Kraków 1996, s. 38-52.
3. M. Bradbury, J. McFarlane, The Name and Nature of Modernism, w: Modernism 1890-1930, red. M. Bradbury, J. McFarlane, Penguin, Harmondsworth 1976.
4. A. Eysteinsson, Awangarda jako/ czy modernizm?, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 1998 s. 155-199.
5. D.W. Fokkema, Historia literatury. Modernizm i postmodernizm, przeł. H. Janaszak-Ivanièkowa, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 18-25.
6. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, Paris 1982, s. 7-25.
7. K. Irzykowski, Alchemia ciała i inne szkice oraz aforyzmy, wyb. W. Głowala, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996, s. 154.
8. K. Irzykowski, Dziennik, t. 1: 1891-1897, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 77.
9. K. Irzykowski, Niezrozumialcy, w: tegoż, Czyn i słowo. Glossy sceptyka, wstęp A. Lam, oprac. Z. Górzyna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 467-468.
10. K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin, BN I 240, Wrocław 1981, s. 3-4.
11. K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany, w: tegoż, Wybór pism krytycznoliterackich, opr. W. Głowala, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1875, s. 369.
12. W. Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 87-89.
13. D. Korwin-Piotrowska, Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Universitas, Kraków 2001, s. 51.
14. M. Kundera, Sztuka powieści, przeł. M. Bieńczyk, PIW, Warszawa 1991, s. 13.
15. M.P. Markowski, Poezja i nowoczesność, w: "Res Publica Nowa" 2001 nr 8.
16. Cz. Miłosz, Ziemia nieobjęta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 29.
17. R. Musil, Człowiek matematyczny i inne eseje, przeł. J.S. Buras, wyb. H. Orłowski, wstęp Z. Światłowski, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 84.
18. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 48-49.
19. R. Nycz, Sylwy współczesne, Universitas, Kraków 1996, s. 27.
20. J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Universitas, Kraków 2004.
21. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, PWN, Warszawa 2000, s. 222.
22. J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, Kraków 1978, s. 42.
23. G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Universitas, Kraków 2000, s. 274.
24. G. Steiner, Zerwany kontrakt, przeł. O. Kubińska, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 42-66.
25. H. von Hofmannsthal, Księga przyjaciół i szkice wybrane, wyb., przekł. i noty P. Hertz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997, s. 30.
26. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 92-120.
27. B. Winklowa, Karol Irzykowski. Życie i twórczość, t. 1, Wydawnictwo Litterackie, Kraków 1987, s. 115, 265.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

118

End page:

134

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund