Object structure

Title:

"Wierność ziemi". Inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2006)

Creator:

Mikołajczak, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2006

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900) ; Polish poetry (20 c.)

References:

1. J. Abramowska, Wiersze z aniołami, w: Czytanie Herberta, Poznań 1995, s. 65-79.
2. E. Balcerzan, Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności (Zbigniew Herbert), w: Poezja polska w latach 1939-1965, Warszawa 1988, s. 234-235.
3. J. Czechowicz, Preludium, w: Poezje wybrane, zebrał i wstępem opatrzył B. Zadura, Lublin 1981, s. 270.
4. J. Czechowicz, Ziemia i poezja, w: Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, wstęp, wybór i oprac. T. Kłak, Lublin 1972, s. 222.
5. Z. Herbert, Elegia na odejście, Paryż 1990.
6. Z. Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998.
7. Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957.
8. Z. Herbert, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001.
9. Z. Herbert, Napis, Warszawa 1969.
10. Z. Herbert, Pan Cogito, Warszawa 1974.
11. Z. Herbert, Raport z oblężonego miasta, Paryż 1983.
12. Z. Herbert, Rovigo, Wrocław 1992.
13. Z. Herbert, Struna światła, Warszawa 1956.
14. Z. Herbert, Studium przedmiotu, Warszawa 1961.
15. Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967, wstęp J. Łukasiewicz, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2002.
16. L. Kleszcz, Nietzsche - Elzenberg - Herbert, w: Nietzsche i pisarze polscy, Poznań 2002.
17. T. Kłak, Czechowicz. Mity i magia, Kraków 1973, s. 49.
18. E. Kołodziejczyk, Poezja Józefa Czechowicza wobec tradycji chrześcijańskiej, "Kresy" 2004 nr 1-2, s. 24-39.
19. P. Kowalski, Wędrowanie: droga (ku) wolności, w: Odyseje nasze byle jakie, Wrocław 2003, s. 164.
20. J. Kryszak, Dylematy obywatelskie, w: Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. "Drugiej Awangardy", Bydgoszcz 1985, s. 87.
21. P. Lisicki, Puste niebo Pana Cogito, "Res Publica" 1992/1993 nr 24/1, przedruk w: Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998, s. 241-263.
22. A. Michnik, Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne, Paryż 1989, s. 237.
23. M. Mikołajczak, "W cieniu heksametru". Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004, s. 104-123.
24. Cz. Miłosz, Zejście na ziemię, "Pióro" (Warszawa) 1938, nr 1.
25. F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Warszawa 1991, s. 287.
26. J. Płuciennik, Figury niewyobrażalnego, Kraków 2001, s. 186.
27. T. Sikora, Zamiast wstępu: Nihilologia rediviva, w: Wokół nihilizmu, red. G. Sowiński, Kraków 2001, s. 18.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

158

End page:

175

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund