Object structure

Title:

Libido sciendi w Instytucie. Kilka uwag w sprawie edukacji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2004)

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2004

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

problem of education ; ethics of education ; postmodern pedagogy

References:

1. J. Brzeziński, Czy potrzebny jest nam uniwersytet w zbójeckich czasach? „Odra” 2002 nr 11.
2. H.A. Giroux, Resisting Difference: Cultural Studies and the Discourse of Critical Pedagogy, w: Cultural Studies, wyd. L. Grossberg, C. Nelson, P.A. Treichler, New York, London 1992.
3. M. Inglot, T. Patrzałek, Nad kanonem literackim w szkole, Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, Warszawa 1996.
4. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Jedna czy dwie polonistyki? Dyskusja o edukacji na Zjeździe Polonistów, Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, Warszawa 1996. s. 961-963.
5. V.B. Leitch, Figuring (in) Institutions, w: tenże Cultural Criticism, Literary Theory, Poststructuralism, New York 1992.
6. J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 119.
7. J.F. Loytard, Pismo w sprawie nauczania filozofii, w: Postmodernizm dla dzieci. Korespondencje 1982-198S, przekł. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 132, 133, 135.
8. S. Magala, Akademie dla nomadów, „Odra” 2002 nr 10.
9. Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń-Poznań 1995, s. 44-46.
10. L.A. Montrose, Badania nad Renesansem: poetyka i polityka kultury, przeł. M.P. Markowski, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1996, s. 146, 147.
11. J. Prokop, Kanon literacki i pamięć zbiorowa, Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, Warszawa 1996.
12. R. Rorty, Etyka zasad i etyka wrażliwości, przeł. D. Abriszewska, przekład przejrzał A. Szahaj, „Teksty Drugie” 2002 nr 1-2.
13. G. Steiner, Maîtres et disciples, tłum. z ang. P.E. Dauzat, Paryż 2003.
14. G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przekł. O. Kubińska, Gdańsk 1997, s. 7.
15. G. Steiner, C. Ladjali, Éloge de la transmission. Le maître et élève, Paris 2003.
16. T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 1993, s. 117-120,248-261.
17. Uniwersytet. Model do składania, „ResPublica Nowa” 2002.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

174

End page:

181

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund