Object structure

Title:

W drodze do psychodelicznego satori. Używki w biografii i poezji beatników

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2002)

Creator:

Kuik-Kalinowska, Adela

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Anders, Nowa poezja amerykańska sprzed dwudziestu lat - „wizjonerzy i buntownicy". Dyskusja, „Literatura na Świecie" 1977 nr 9, s. 345. ; 2. Buddhism & The Beat Generation, „Tricycle. The Buddhist Review" 1995, s. 58-82. ; 3. R. Fields, Poeci beat generation a buddyzm, w: Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki, wybrał, wstępem i słownikiem opatrzył J. Sieradzan, Katowice 1993, s. 256-257. ; 4. A. Ginsberg, Ameryka, w: Allen Ginsberg. Skowyt i inne wiersze, przeł. G. Musiał, Bydgoszcz 1984, s. 55. ; 5. A. Ginsberg, Gaz rozweselający, w: Allen Ginsberg. Kadysz i inne wiersze 1958-1960, przeł. i posł. G. Musiał, Bydgoszcz 1992, s. 105. ; 6. A. Ginsberg, Meskalina, w. Allen Ginsberg. Kadysz i inne wiersze 1958-1960, przeł. i posł. G. Musiał, Bydgoszcz 1992, s. 127-129 i in. ; 7. A. Ginsberg, Śmierć dla ucha Van Gogha!, w: Allen Ginsberg. Kadysz i inne wiersze 1958-1960, przeł. i posł. G. Musiał, Bydgoszcz 1992, s. 97. ; 8. A. Ginsberg, Zapis po marihuanie, w: Allen Ginsberg. Znajomi z tego świata, wybór, oprac, i posł. Piotr Sommer, Kraków 1993, s. 21. ; 9. A. Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, przeł. P. Kołyszko, Warszawa 1991, s. 80-81. ; 10. J. Jarniewicz, Ginsberg: klasyk i debiutant, „Literatura na Świecie" 1987 nr 9, s. 346. ; 11. Ph. Kapleau, Trzy filary zen, przeł. J. Dobrowolski, Warszawa 1991, s. 323. ; 12. J. Kerouac, Narodziny radości w poezji, w: Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki, wybrał, wstępem i słownikiem opatrzył J. Sieradzan, Katowice 1993, s. 274. ; 13. J. Kerouac, The Subterranenans, w: Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki, wybrał, wstępem i słownikiem opatrzył J. Sieradzan, Katowice 1993, s. 246. ; 14. J. Kerouac, Włóczędzy Dharmy, w: Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki, wybrał, wstępem i słownikiem opatrzył J. Sieradzan, Katowice 1993, s. 273. ; 15. D.T. Lebioda, Wprowadzenie, w: Droga do Ashramu. Antologia poezji kontrkulturowej, Bydgoszcz 1998, s. 12. ; 16. G. Snyder, R R Ł P M, w: Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki, wybrał, wstępem i słownikiem opatrzył J. Sieradzan, Katowice 1993, s. 101. ; 17. S. Tokarski, Orient i kontrkultury, Warszawa 1984,s. 171-172. ; 18. A. Watts, Beat zen, square zen, zen, w: Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki, wybrał, wstępem i słownikiem opatrzył J. Sieradzan, Katowice 1993, s. 232. ; 19. Z Allenem Ginsbergiem o mantrach, buddyzmie tybetańskim, medytacji i ich związku z praktyką poetycką rozmawia Paul Portuges, w: Drogi karmy i ścieżka Dharmy. Antologia poezji buddyjskiej Ameryki, wybrał, wstępem i słownikiem opatrzył J. Sieradzan, Katowice 1993, s. 288. ; 20. P. Zieliński, Zen wobec głównych problemów współczesnego świata, w: Buddologia w Polsce. Aspekty filozoficzne i socjologiczne, teksty pod red. J. Sieradzana, Kraków 1993, s. 105.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

27

End page:

41

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund