Object structure

Title:

Tomasza Augusta Olizarowskiego szansa na dramat narodowy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1998)

Creator:

Rudkowska, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W. Budzyński, Kilka uwag o poezji narodowej z powodu nowo wydanych „Woskresenek" Tomasza Augusta Olizarowskiego, Paryż 1864.
2. P. Chmielowski, Adam Mickiewicz, t. 2, Warszawa 1901, s. 225.
3. P. Chmielowski, Nasza literatura dramatyczna, t. 1, Petersburg 1898, s. 406.
4. A. Chorowiczowa, O „Konfederatach barskich" A. Mickiewicza, Warszawa 1922, s. 35-49.
5. B. Drozdowski, Bóg na śmieciach, "Poezja" 1983 nr 10.
6. S. Duchińska, Tomasz August Olizarowski, „Biblioteka Warszawska" 1879, t. VI, s. 236.
7. W. Hahn, „Konfederaci barscy" Adama Mickiewicza w uzupełnieniu Tomasza Olizarowskiego, „Pamiętnik Literacki" 1948.
8. J. Kleiner, Rekonstrukcja dalszego ciągu „Konfederatów barskich" Mickiewicza, „Materiały dyskusyjne Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewicza Polskiej Akademii Nauk", Warszawa 1955.
9. A. Kowalczykowa, Smutna porażka - „Konfederaci barscy" Adama Mickiewicza, "Ruch Literacki" 1996 z. 3, s. 291-293.
10. J. Maciejewski, Legenda konfederacji barskiej w literaturze polskiej XIX wieku, „Prace Polonistyczne" 1986, seria XLIII.
11. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, w: Autor. Podmiot literacki. Bohater. Studia, pod red. A. Martuszewskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 1983, s. 91-92.
12. Z. Markiewicz, T. Sivert, Melpomena polska na paryskim bruku, Warszawa 1973, s. 53-60.
13. A. Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1992, s. 256.
14. T. A. Olizarowski, Dydym w piekle, "Poezja" 1983 nr 11/12, s. 31.
15. T. A. Olizarowski, Śnielki, „Biblioteka poezji pod redakcją Bohdana Drozdowskiego", Warszawa 1995.
16. L. Płoszewski, Mickiewicz w korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 1985, t. VI, s. 279-285.
17. T. Sivert, Olizarowski i jego patriotyczna liryka emigracyjna, „Prace Polonistyczne" 1964, seria XX.
18. T. Sivert, O wczesnych dramatach historycznych Tomasza Augusta Olizarowskiego, „Prace Polonistyczne" 1985, seria XLI.
19. J. Sławiński, Jedno z poruszeń w przedmiocie, w: Teksty i teksty, Warszawa 1991, s. 53.
20. Z. Stefanowska, Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza, w: Przemiany tradycji barskiej. Studia, pod red. Z. Stefanowskiej, Kraków 1972, s. 170.
21. Z. Trojanowiczowa, Dylematy romantycznego patriotyzmu. Uwagi na marginesie „Konfederatów barskich" Mickiewicza, w: Nasze pojedynki o romantyzm, pod red. D. Siwickiej, M. Bieńczyka, Warszawa 1995, s. 152-155.
22. K. Wojciechowski, Werter w Polsce, Lwów 1925.
23. S. Windakiewicz, Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej literatury romantycznej, Kraków 1914.
24. S. Zdziarski, Epigonowie tzw. szkoły ukraińskiej w poezji polskiej XIX wieku. Studia porównawczo-literackie, Warszawa 1901.
25. M. Zdziechowski, Byron i jego wiek. Studia porównawczoliterackie, t. 2, Kraków 1897.
26. A. Zieniewicz, Biedna, romantyczna dusza, „Poezja" 1983 nr 11/12.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

125

End page:

136

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund