Object structure

Title:

Niebezpieczne związki. Jeszcze raz o prozie Zofii Nałkowskiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Kraskowska, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław-Warszawa 1982.
2. T. Breza, Wspomnienie o Nałkowskiej, w: Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1965, s. 103.
3. I. Fik, Dwadzieścia lat literatury polskiej, w: Wybór pism krytycznych, oprac, i wstęp A. Chruszczyński, Warszawa 1961, s. 526.
4. E. Frąckowiak-Wiegandtowa, Sztuka powieściopisarka Zofii Nałkowskiej (lata 1935-1954), Wrocław-Warszawa-Kraków 1975, s. 32, 107.
5. L. Fryde, „Granica" Zofii Nałkowskiej, „Droga" 1936 nr 7-8.
6. H. Kirchner, „Najściślejsze zależności" (Koncepcja osobowości w książce Zofii Nałkowskiej „Niedobra miłość"), w: O prozie polskiej XX wieku. Materiały Konferencji Ogólnopolskiej w Toruniu. Listopad 1986, red. A. Hutnikiewicz i H. Zaworska, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1971.
7. M. Kridl, Treść „Granicy", „Pion" 1935 nr 50.
8. G.H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, Warszawa 1975, s. 224.
9. Cz. Miłosz, Piekło owadów, „Pion" 1939 nr 14/15.
10. Z. Nałkowska, Choucas, Warszawa 1960.
11. Z. Nałkowska, Dzienniki II 1908-1917, oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1974, s. 324.
12. Z. Nałkowska, Granica, BN 204, Wrocław 1971.
13. Z. Nałkowska, Hrabia Emil, Warszawa 1977.
14. Z. Nałkowska, Miłość w „Lalce", „Wiadomości Literackie" 1932 nr 1.
15. Z. Nałkowska, Narcyza, Kraków 1976.
16. Z. Nałkowska, Niecierpliwi, Warszawa 1964.
17. Z. Nałkowska, Niedobra miłość, Warszawa 1979.
18. Z. Nałkowska, O wiedzy pisania, „Studio" 1936 nr 2.
19. Z. Nałkowska, Opowiadania, Warszawa 1984.
20. Z. Nałkowska, Romans Teresy Hennert, Warszawa 1974.
21. Z. Nałkowska, Węzły życia, Warszawa 1962.
22. Z. Nałkowska, Węże i róże, Warszawa 1977.
23. Z. Nałkowska, Widzenie bliskie i dalekie, Warszawa 1957.
24. B. Schulz, Proza, Kraków 1973.
25. B. Schulz, Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści, „Skamander" 1939 nr 108-110.
26. M. Wang, Bohater „Niecierpliwych" Nałkowskiej, „Przegląd Humanistyczny" 1965 nr 2, s. 100.
27. W. Wójcik, Zofia Nałkowska, Warszawa 1973.
28. J. Ziomek, Solecyzmy w „Ferdydurke", w: Prace ostatnie, Warszawa 1994.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

71

End page:

91

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund