Object structure

Title:

Królewicz i murarz (socrealistyczne potyczki z fantazją)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (1994)

Creator:

Zawodniak, Mariusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

socrealism ; Harasymowicz, Jerzy ; works

References:

1. J. Andrzejewski, Złoty lis, „Nowa Kultura" 1954 nr 49, s. 4, 5 i nr 50, s. 4-6. ; 2. J. Andrzejewski, Złoty lis, Warszawa 1955. ; 3. S. Baley, Literatura dla dzieci a etyka, „Ruch Pedagogiczny" 1946/47 nr 4, s. 311. ; 4. K. Czukowski, Od dwóch do pięciu, przeł. i oprac. W. Woroszylski, Warszawa 1962. ; 5. J. Harasymowicz, Bajka, „Almanach Literacki", Warszawa 1954, s. 6. ; 6. A. Kijowski, Nowe opowiadanie Jerzego Andrzejewskiego, „Twórczość" 1955 nr 10. ; 7. J. Kwiatkowski, Dwie satyry Andrzejewskiego, „Życie Literackie" 1955 nr 33. ; 8. M. Librachowa, Uwagi nad literaturą dla dzieci i młodzieży, „Ruch Pedagogiczny" 1946/47 nr 2. ; 9. W. Osterloff, Kryminalistyka i bajki Grimma, „Odrodzenie" 1946 nr 19. ; 10. Uchwały zjazdu poświęconego literaturze dla dzieci (p. 2), „Ruch Pedagogiczny" 1947/48 nr 1, s. 66. ; 11. Z życia ZLP. O „Złotym lisie", „Nowa Kultura" 1955 nr 9, s. 7.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

84

End page:

93

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund