Object structure

Title:

Topika realnego socjalizmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (1994)

Creator:

Macura, Vladimir

Contributor:

Głowiński, Michał ; Bukówna, Marta. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

socialism ; Macura, Vladimir

References:

1. Americkà loutkovà vlâda w Jiźńi Koreji zahajila ozbrojeny utok proti korejské lidové republice (Amerykański rząd marionetkowy w Korei Południowej rozpoczął zbrojny atak na Koreańską Republikę Ludową), „Rude prâvo" 30, (27 VI) 1950, 151, s. 2. ; 2. At' smutek neni nikdy spojovan s jeho jménem (Niech smutek nigdy nie łączy się z jego imieniem), „Literarni noviny" 2, 1953, 37, s. 2. ; 3. K. Bradac, Ze zivota hmyzu (Z życia owadów), „Dikobraz" 6, 1950, 31, s. 5. ; 4. Brambor vzdorujici mandelince (Ziemniak opierający się stonce), „Kvety" 1, 1951, 21, s. 11. ; 5. M. Cervenka, Po stopach zitrka (Śladami jutra), Praha 1953, s. 60. ; 6. J. Cerveny, Psanicko soudruhu Gottwaldovi, „Literarni noviny" 2, 1952, 30, s. 2. ; 7. G. Fucikova, Vzor mladym lidem, w: Julius Fucik, hrdina nasi doby (Wzór dla młodych, w: Juliusz Fucik, bohater naszych czasów), Praha 1953, s. 77. ; 8. J. Hodek, Do boje s nepritelem (Do walki z wrogiem ), „Lidové noviny" 58, (9 VII) 1950, 159, s. 7. ; 9. A. Kac, J. Foltyn, Americky brouk (Robak amerykański), Praha 1950, s. 26, s. 5. ; 10. A. Kac, J. Foltyn, Do boja proti americkému chrobâkovi (Do watki z robakiem amerykańskim), Bratislava 1950, s. 20. ; 11. J. Kainar, Ćesky sen, Praha 1953, s. 33. ; 12. M. Karny, Americké gestapo hledà Fucika (Amerykańskie gestapo poszukuje Fucika), „Rudé pravo" 31, (11 I) 1951, 9, s. 5. ; 13. P. Kohout, Cas lasky a boje (Czas miłości i walki), Praha 1954, s. 28. ; 14. P. Kohout, Dobra pisen (Dobra pieśń), Praha 1955, s. 159. ; 15. P. Kohout, Verse a pisne, w: Tri knihy versu ( Wiersze i pieśni, w: Trzy zbiory wierszy), Praha 1953, s. 62. ; 16. J. Kubka, Americky brouk (Robak amerykański), „Lidové noviny" 58, (12 VII) 1950, 161, s. 3. ; 17. M. Kundera, Posledni maj (Ostatni maj), Praha 1955, s. 34-36. ; 18. V. Lacina, Mandelinka bramborovà (Stonka ziemniaczana), „Lidové noviny" 58, (15 VII) 1950, 164, s. 4. ; 19. B. Licharev, Hrdina. Poéma o Juliu Fucikovi (Bohater. Poemat o Juliuszu Fuciku), w: Julius Fucik, hrdina nasi doby (Juliusz Fucik, bohater naszych czasów), Praha 1953, s. 58. ; 20. S. Neumann, Pisen o lasce a nenavisti (Pieśń o miłości i nienawiści), Praha 1952, s. 10. ; 21. Novy spojenec Americanù — mandelinka bramborovà (Nowy sojusznik Amerykanów — stonka ziemniaczana), „Rudé prâvo" 30, (12 VII) 1950, 163, s. 3. ; 22. K. Novy, Stary podly svèt, „Rudé pravo" 30, (10 VI) 1950, s. 3. ; 23. Pracujicî mest a venkova spolecne hubi amerického brouka (Lud pracujący miast i wsi niszczy wspólnymi siłami robaka amerykańskiego), „Rude pravo" 30, (15 VII) 1950, 166, s. 5. ; 24. J. Pilar, Hvezda zivota (Gwiazda życia), Praha 1953, s. 56. ; 25. Provolàni vlâdy k boji proti mandelince bramborové (Odezwa rządu w sprawie walki ze stonką ziemniaczaną), „Rude pravo" 30, (29 VI) 1950, 153, s. 1. ; 26. M. Pujmanova, To neni od zalu (To nie z żalu), „Literarni noviny" 2, 1953, 36, s. 3. ; 27. M. Pujmanova, Vyznani lasky (Wyznanie miłości), Praha 1949, s. 13. ; 28. O. Sekora, O zlém brouku Bramborouku. O mandelince americké, ktera chce loupit z naśich talirù (O złym robaku Kartoflobaku. O stonce amerykańskiej, która chce grabić nasze talerze), Praha 1950. ; 29. K. Siktanc, Pochoden jara (Pochodnia wiosny), Praha 1954, s. 59. ; 30. K. Siktanc, Tobé, zivote! Verse (Dla ciebie, życie! Wiersze), Praha 1951, s. 62. ; 31. I. Skala, Maj zeme (Maj i ziemia), Praha 1950, s. 39-40. ; 32. Z. Skyba, Gangsteri v letadlech (Gangsterzy w samolotach), „Lidové noviny" 58, (1 VII) 1950, 153, s. 1. ; 33. M. Svabinsky, Jak jsem pracoval na portretu Julia Fucika (Jak pracowałem nad portretem Juliusza Fucika), w: Julius Fucik, milenec zivota (Juliusz Fucik, kochanek życia), Olomouc 1958, s. 23. ; 34. K. Svetlicnyj [i in.], Hrdina neumira. Dopisy o Juliu Fucikovi (Bohater nie umiera. Listy o Juliuszu Fuciku), Praha 1953, s. 43. ; 35. J. Valja, Coloradsky brouk a ukrajinsky letcik (Chrząszcz kolorado i lotnik ukraiński), „Lidové noviny" 58, (4 VIII) 1950. 181. s. 1-2. ; 36. G. Vcelicka, Soudruh (Towarzysz), „Literarni noviny" 2, 1953, 36, s. 4. ; 37. K. Winter, Pokus imperialistu o ohrożeni nasi urody (Imperialistyczna próba zniszczenia naszych plonów), „Rudé pravo" 30, (30 VI) 1950, 154, s. 2. ; 38. Zarivy vzor komunisty (Świetlany wzór komunisty ), „Rudé pravo" 33, (23 II) 1953, 54, s. 1.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

109

End page:

125

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund