Object structure

Title:

W sprawie podręczników odpowiedź nie wprost

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1995)

Creator:

Chrząstowska, Bożena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J.T. Pokrzywniak, Starożytność — Oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy I szkoły średniej, wyd. 1, Warszawa 1987.
2. B. Chrząstowska, Poprawka z polskiego, „Teksty" 1976 nr 6.
3. B. Chrząstowska, E. Wiegandtowa, S. Wysłouch, Literatura współczesna. Podręcznik dla klas maturalnych, wyd. 1, Poznań 1992.
4. Czego Jaś nie przeczyta, tego... „Gazeta Wyborcza" 23 września 1992.
5. M. Głowiński, Szkolna historia literatury: wprowadzenie w tradycję, w: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, red. B. Chrząstowska i T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1980, s. 100-108.
6. L. Komarnicki, Historia literatury polskiej wieku XIX (z wypisami). Książka dla młodzieży szkolnej i samouków, cz. I-II, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1917.
7. K. Krajewski, Piśmiennictwo polskie od Średniowiecza do Oświecenia. Podręcznik dla kl. I, Warszawa 1976.
8. M. Kridl, Literatura polska wieku XIX. Podręcznik dla szkół średnich, cz. I-V, Warszawa 1925-1933.
9. J. Pieszczachowicz, Obszar na wpół pustynny, „Polityka" 1992 nr 42.
10. Polonistyka czy humanistyka! „Polonistyka" 1994 nr 10.
11. „POo", „Polonistyka" 1981 nr 5.
12. Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj - dziś - jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991.
13. J. Sławiński, Literatura w szkole: dziś i jutro „Teksty" 1977 nr 5/6.
14. J. Sławiński, Zaszkodzi niepolepszenie, „Teksty" 1972 nr 6, s. 6.
15. Z. Uryga, Podręcznik jako narzędzie kształcenia literackiego w szkole średniej, w: Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj — dziś —jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991, s. 13-34.
16. G. Wichary, Koncepcja kształcenia literackiego w podręcznikach szkolnych Lucjusza Komarnickiego i Manfreda Kridla, w: Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj — dziś —jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991, s. 73-82.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

105

End page:

110

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund