Object structure

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

language ; literature ; citation ; allusion

References:

1. J. Giedroyć, W. Gombrowicz Listy 1950-1969, oprac. A. Kowalczyk, Warszawa 1993, s. 167.
2. D. Hymes, Socjolingwistyka i etnografia mówienia, w: Język i społeczeństwo, oprac. M. Głowiński, Warszawa 1980.
3. L. Korporowicz, Tworzenie sensu. Język — kultura — komunikacja, Warszawa 1993.
4. M. R. Mayenowa, Wyrażenia cudzysłowowe. Przyczynek do badań nad semantyką tekstu poetyckiego, w: Studia i rozprawy, wybór i oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska, Warszawa 1993.
5. A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993.
6. A. Wierzbicka, Język i naród: polski los i rosyjska sud'ba, „Teksty Drugie" 1991 nr 3.
7. A. Wierzbicka, Przekładalność a elementarne jednostki semantyczne, „Przegląd Humanistyczny" 1978 nr 2.
8. J. Ziomek, O przekładaniu przysłów, w: Powinowactwa literatury, Warszawa 1980.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

107

End page:

118

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund