Object structure

Title:

O retoryce rozgrywania i dotyku oraz niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2016)

Creator:

Przybyszewska, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

interactive literature ; readers' gestures ; Jeffers, Oliver ; Bouchardon, Serge ; Alderman, Naomi ; iPoe

References:

1. Angel Maria, Gibbs Anna 2013; „At the Time of Writing: Digital Media, Gesture, and Handwriting”, Electronic Book Reviev: 30.08.2013. Dostęp: 1.11.2013 (http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/gesture). ; 2. Bazarnik Katarzyna 2010. „Liberatura czyli o powstawaniu gatunków (literackich)”. S. 151-163 w Zenon Fajfer. Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków: Korporacja Ha!art. ; 3. Eskelinen Markku 2007. „The Challenge of Cybertext Theory and Ludology to Literary Theory”. S. 179-209 w The Aesthetics of Net Literature. Writing, Reading and Playing in Programmable Media, red. P. Gendolla, J. Schäfer. Bielefeld: Transcript. ; 4. Gendolla Peter, Schäfer Jörgen 2010. „Introduction”. S. 11-19 w Beyond the Screen. Transformations of Literary Structures, Interfaces and Genres, red. P. Gendolla, J. Schäfer. Bielefeld: Transcript. ; 5. Górska-Olesińska Monika 2010. „Elektroniczne uwolnienie słowa. W środowisku poematów cyfrowych,” s. 511-523 w Materia sztuki, red. M., Kraków: Universitas. ; 6. Górska-Olesińska Monika 2012. „Playable poetry i gry komputerowe. Krytyczne negocjacje”. S. 135-150 w Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, red. A. Pitrus, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ; 7. Hayles Katherine N. 2006. „The Time of Digital Poetry: From Object to Event.” S. 181-210 w New Media Poetics: Contexts, Technotexts, and Theories, red. A. Morris i T. Swiss. Boston: The MIT Press. ; 8. Hayles Katherine N. 2008. Electronic Literature. New Horizons for the Literary. Notre Dame: University of Notre Dame Press. ; 9. Oz Amos 2005. Opowieść o miłości i mroku. Tł. L. Kwiatkowski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA. ; 10. Poe Edgar Allan 1976. Opowieści niesamowite, tł. Bolesław Leśmian, Stanisław Wyrzykowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ; 11. Przybyszewska Agnieszka 2014 (w druku). „Po(d)żeranie tekstu. Wstęp do rozważań o czytaniu kinetycznym”. w e-polonistyka 3, red. A. Dziak, Lublin: Wydawnictwo KUL. ; 12. Schäfer Jörgen 2007. „Gutenberg Galaxy Revis(it)ed”. S. 121-160 w The Aesthetics of Net Literature. Writing, Reading and Playing in Programmable Media, red. P. Gendolla, J. Schäfer. Bielefeld: Transcript. ; 13. Strzałkowska Maria 1968. Historia literatury hiszpańskiej. Zarys. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. ; 14. Wardrip-Fruin Noah 2007. „Playable Media and Textual Instruments”. S. 211-253 w The Aesthetics of Net Literature. Writing, Reading and Playing in Programmable Media, red. P. Gendolla, J. Schäfer. Bielefeld: Transcript.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

169

End page:

188

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.1.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.