Object structure

Title:

Pożytki z "pokolenia". Dyskusja o "pokoleniu" jako kategorii analitycznej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2016)

Creator:

Artwińska, Anna ; Fidelis, Małgorzata ; Mrozik, Agnieszka ; Zawadzka, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

generation ; Communism ; the Polish People's Republic ; memory ; transformation ; representation

References:

1. S. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, przeł. J. Czech, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014. ; 2. L. Burska, Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012. ; 3. S. Buryła, Żydowscy Kolumbowie – (nie)znana historia, w: tegoż Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013, s. 13-113. ; 4. J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1938. ; 5. Communism Unwrapped. Consumption in Cold War Eastern Europe, eds. P. Bren, M. Neuburger, Cornell University Press, Ithaca 2012. ; 6. J. Fürst, Stalin’s Last Generation. Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature Socialist, Oxford University Press, Oxford 2010. ; 7. Generation als Erzählung. Neue Perspektiven auf ein kulturelles Deutungsmuster, Hrsg. B. Bohnenkamp, T. Manningm, E.-M. Silies, Wallstein, Göttingen 2009. ; 8. Generational Shifts in Contemporary German Culture, eds. L. Cohen-Pfister, S. Vees-Gulani, Camden House, Rochester 2010. ; 9. B. Groys, Die postkommunistische Situation, w: Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus, Hrsg. B. Groys, A. von Heiden, P. Weibel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005, s. 36-49. ; 10. R.I. Jobs, Riding the New Wave. Youth and the Rejuvenation of France after the Second World War, Stanford University Press, Stanford 2007. ; 11. U. Jureit, Generation, Generationalität, Generationenforschung, Version: 1.0, w: Docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010, http://docupedia.de/zg/Generation (28.10.2015). ; 12. A. Marwick, The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c. 1958-1974, Oxford University Press, Oxford 1998. ; 13. N.K. Miller, Representing Others. Gender and Subject of Autobiography, „differences: a Journal of Feminist Cultural Studies” 1994 no. 6:1, s. 1-27. ; 14. P. Nora, Generations, w: Realms of Memory. Rethinking the French Past vol. I, ed. P. Nora, Columbia University Press, New York 1996. ; 15. P. Osęka, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015. ; 16. O. Parnes, U. Vedder, S. Willer, Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008. ; 17. Pokolenia albo porządkowanie historii, przeł. I. Drozdowska-Broering, J. Kałążny, wstęp i oprac. H. Orłowski, red. R. Traba, H. Thünemann, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015. ; 18. K. Pozniak, Nowa Huta. Generations of Change in a Model Socialist Town, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2014. ; 19. D. Raleigh, Soviet Baby Boomers. An Oral History of Russia’s Cold War Generation, Oxford University Press, Oxford 2012. ; 20. P. Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000. ; 21. Studenci Warszawy. Studium długofalowych przemian postaw i wartości, red. S. Nowak, Wydawnictwa UW, Warszawa 1991. ; 22. H. Świda-Ziemba, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010. ; 23. H. Świda-Ziemba, Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003. ; 24. B. Tromly, Making the Soviet Intelligentsia. Universities and Intellectual Life under Stalin and Khrushchev, Cambridge University Press, New York 2014. ; 25. R. Wapiński, Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej, Ossolineum, Wrocław 1991. ; 26. S. Weigel, Genealogia – ikonografia i retoryka pewnej figury epistemologicznej, przeł. K. Różańska, „Teksty Drugie” 2016, nr 1. ; 27. S. Weigel, „Generation” as a Symbolic Form: on the Genealogical Discourse of Memory Since 1945, „The Germanic Review” 2002 vol. 77, nr 4. ; click here to follow the link ; 28. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, przeł. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000. ; 29. D. Wierling, Generations as Narrative Communities. Some Private Sources of Public Memory in Postwar Germany, w: Histories of the Aftermath. The Legacies of the Second World War in Europe, eds. F. Biess, R.G. Moeller, Berghahn Books, Oxford–New York 2010, s. 102-120. ; 30. A. Yurchak, Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Generation, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

347

End page:

366

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.1.21

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.