Object structure

Title:

Kim jest Kain? Moim przyjaciołom Żydom Władysława Strzemińskiego jako protest wobec pogromowej atmosfery w powojennej Polsce

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Nader, Luiza

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Strzemiński, Władysław ; avant-garde ; Jews

References:

1. E. van Alphen, Affective operations of art and literature, „Res” Spring/Autumn 2008 no. 53/54, s. 28.
2. R. Auerbach, Treblinka. Reportaż, przeł. K. Szymaniak, oprac. M. Polit, „Zagłada Żydów” 2012 nr 8, s. 45
3. J. Bennett, Empathic vision. Affect, trauma and contemporary art, Stanford University Press, Stanford 2005, s. 9.
4. P. Borowy, Co wart jest gest Piłata, „Kuźnica” 5 sierpnia 1946 nr 30. Cytat za J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Znak, Kraków 2008, s. 160.
5. A. Cichopek, Pogrom w Krakowie 11 sierpnia 1945 r., Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000, s. 15-52.
6. H. Datner-Śpiewak, A. Cała Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1997, s. 15-19.
7. G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008, s. 25-28.
8. S.R. Dobrowolski, Kielce – to „problem polski”, „Żołnierz Polski” 1946 nr 27, s. 6.
9. S. Felman, The return of the voice, w: S. Felman, D. Laub, Testimony. Crisis of witnessing in literature, psychoanalysis and history, Routledge, New York–London 1992, s. 226.
10. J. Flatley, Affective mapping. Melancholia and the politics of modernism, Harvard University Press, Cambridge–London 2008, s. 19.
11. J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Znak, Kraków 2008.
12. J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów, Znak, Kraków 2011.
13. H. Grynberg, Imperatyw człowieczeństwa, w: Monolog polsko-żydowski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2003, s. 179.
14. E. Janicka, Mord rytualny z aryjskiego paragrafu. O książce Jana Tomasza Grossa Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści (Wydawnictwo Znak, Kraków 2008), „Kultura i Społeczeństwo” 52 nr 2, s. 229-252.
15. D. Jarecka, B. Piwowarska, Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadome, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014, s. 90.
16. A. Kolańczyk, Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu, GWP, Gdańsk 2004, s. 16.
17. I. Kowalczyk, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2010, m.in. s. 84.
18. D. LaCapra, Writing history, writing trauma, The John Hopkins University Press, Baltimore–London 2001, s. 40.
19. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
20. A. Łebkowska, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2008, s. 26, 27, 34.
21. B. Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013 nr 6, s. 114.
22. L. Nader, Pamiętanie afektywne. „Moim Przyjaciołom Żydom” Władysława Strzemińskiego”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012 nr 8, s. 188-213.
23. S. Otwinowski, Wstyd ostateczny, „Żołnierz Polski” 1946 nr 27, s. 6.
24. Mjr. D. Płoński, Kieleckie biesy, „Żołnierz Polski” 1946 nr 27, s. 7.
25. S. Redlich, Na rozdrożu. Żydzi w powojennej Łodzi, IPN, Łódź 2012, s. 79.
26. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1996, s. 14-15.
27. K. Silverman, The threshold of the visible world, Routledge, New York–London 1996.
28. A. Skibińska, Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego, w: Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, ŻIH, Lublin 2011, s. 52.
29. Solidarność w historii – ludzie i idee. Susan Buck-Morss w rozmowie z Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie”, 2014 nr 5, s. 200.
30. N. Strzemińska, Sztuka, miłość i nienawiść: o Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, Scholar, Warszawa 1991, s. 105-106.
31. W. Strzemiński, Powieść (fragment), w: Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, red. J. Lubiak, P. Kurc-Maj, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 394-395.
32. W. Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
33. A. Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000, s. 230-234.
34. H. White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa, w: Proza historyczna, Universitas, Kraków 2009, s. 199-218.
35. Wokół strachu. Dyskusja o książce Jana T. Grossa, red. M. Gądek, Znak, Kraków 2008.
36. M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947, Znak, Kraków 2012.
37. A. Żbikowski, Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie, w: Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, ŻIH, Lublin 2011, s. 71-94.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

83

End page:

103

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund