Object structure

Title:

Literatura jako „rodzinne memorabilia”. Jergović i Bernhard o ojcu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2014)

Creator:

Kaszowska-Wandor, Barbara

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

Bernhard, Thomas ; Jergović, Milijenko ; comparative analysis

References:

1. F. Bacon, O rodzicach i dzieciach, w: Eseje, przeł. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1959.
2. T. Bernhard, Wymazywanie [Auslöschung. Ein Zerfall], przeł. S. Lisiecka, W.A.B., Warszawa 2010.
3. G. Butzer, Fehlende Trauer: Verfahren epischen Erinnerns in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Fink, Munich 1998, s. 226-227.
4. M.T. Cicero, Księgi akademickie [Academica, fragm. 7, 22], przeł. W. Kornatowski. Cyt. za: Pisma filozoficzne, t. 3, przeł. W. Kornatowski, J. Śmigaj, wstęp i komentarz K. Leśniak, PWN, Warszawa 1961, s. 63.
5. P. Connerton, Seven types of forgetting, „Memory Studies” 2008 vol. 1, no. 1, s. 59-71.
click here to follow the link
6. J. Dehnel, Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.
7. J. Fentress, C. Wickham, Social memory, Blackwell–Oxford, Cambridge 1992.
8. M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics Today”, Vol. 29, no 1, Spring 2008.
click here to follow the link
9. M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia: gazeta teatralna” 2011 t. 18, nr 105, s. 28-36, cyt. – s. 31.
10. J. Hoell, Der literarische Realitätenvermittler. Die Liegenschaften in Thomas Bernhards Roman „Auslöschung”, VanBremen, Berlin 1995.
11. M. Jergović, Bernhardova Austria, „Jutarnji list” 26.06.2007, http://www.jutarnji.hr/bernhardova-austrija/179754/ (18.03.2014).
12. M. Jergović, Ojciec [Otac], przeł. M. Petryńska, Czarne, Wołowiec 2012.
13. T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna, GWP, Gdańsk 2005.
14. M. de Montaigne, Próby, II-17, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2004, s. 320
15. F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. M. Łukasiewicz, Znak, Kraków 1996.
16. G. Reydams-Schils, The Roman stoics. Self, responsibility, and affection, University of Chicago Press, Chicago 2005, s. 79.
17. W.G. Sebald, Austerlitz, przeł. M. Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2007, s. 78-81.
18. W.G. Sebald, Max Ferber, w: Wyjechali [Die Ausgewanderten: Vier lange Erzaählungen], przeł. M. Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2005, s. 247.
19. W.G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2009.
20. W.G. Sebald, Wojna powietrzna i literatura [Luftkrieg und Literatur: mit einem Essay zu Alfred Andersch], przeł. M. Łukasiewicz, W.A.B., Warszawa 2012.
21. The invention of tradition, ed. E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1983.
22. F.A. Yates, Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, PIW, Warszawa 1977.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

251

End page:

273

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund