Object structure

Title:

Grzegorz Franczak, Vix imitabilis. La „Griselda” polacca fra letteratura e cultura popolare. Kraków–Udine 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Łukaszewicz, Justyna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Franczak, Grzegorz ; "Griselda" ; Petrarca, Francesco (1304-1374) ; Boccaccio, Giovanni (1313-1375) ; "Decameron"

References:

1. G. Franczak, Petrarka, albo pisanie (L)aurą. „Przekładaniec” jesień 2001 - zima 2002, nr 9.
2. G. Franczak, „ Historia znamienita o Gryzelli ". Notatki do przyszłego wydania pierwszej noweli w literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 3, s. 173-189.
3. T. Michałowska, Nowela. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze - Renesans - Barok. Red. T. Michałowska. Wyd. 2, popr. Wrocław 1998, s. 584-589.
4. J. Miszalska, „Kolloander wierny" i „Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. Kraków 2003.
5. F. Petrarka, Drobne wiersze włoskie. Rerum vulgarium fragmenta. Wstęp P. Salwa. Komentarz M. Santagata. Wybór przekł. J. Mikołajewski. Gdańsk 2006.
6. F. Petrarka, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane. Przygot. W. Olszaniec, A. Gorzkowski, P. Salwa. Gdańsk 2005.
7. Petrarka a jedność kultury europejskiej. / Petrarca e l’unità della cultura europea. Red. nauk. M. Febbo, P. Salwa. Warszawa 2005.
8. J. B. Severs, The Literary Relationships of Chaucer’s "Clerkes Tale". New Haven 1942.
9. Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski. Wrocław 2006.
10. J. Żurawska, Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie. Katowice 2002.

Issue:

3

Start page:

205

End page:

209

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)