Object structure

Title:

Dariusz Chemperek, Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku. Lublin 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Kroczak, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Chemperek, Dariusz ; Gawiński, Jan (1622-1684?) ; Polish Baroque poetry

References:

1. L. M. Dziama, Jan z Wielomowic Gawiński. Studium literackie. Kraków 1905.
2. J. Gawiński, Clipaeus Christianitatis, to jest tarcz chrześcijaństwa. Oprac. D. Chemperek, W. Walecki . Kraków 2003.
3. J. Gawiński, Pisma pozostałe. Wyd. W. Seredyński. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1882, t. 2, s. 1-252.
4. H. Kapełuś, Stanisław z Bochnie, kleryka królewski. Wrocław 1964.
5. Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego. Wyd. Ż. Pauli. Lwów 1843.
6. J. Sokolski, „Sybilla prorokuje... " O fraszce „Do Stanisława" (I, 63) Jana Kochanowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 3, s. 149-152.
7. Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku. [...]. Oprac., wstęp, objaśnienia D. Chemperek. Lublin 2000.

Issue:

3

Start page:

213

End page:

215

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)