Object structure

Title:

Grzegorz Trościński, Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Sandomierz 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Raubo, Grzegorz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Trościński, Grzegorz ; Lubomirski, Stanisław Herakliusz (1641-1702) ; Polish Baroque poetry

References:

1. M. Adamczyk, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi „Ecclesiastes". „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 29-47.
2. F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie. W: Historia i trwanie. Przeł. B. Geremek. Przedm. B. Geremek, W. Kula. Warszawa 1971.
3. B. Chodźko, Pisma polityczne marszałka Lubomirskiego w perspektywie uniwersalistycznej refleksji etycznej i prakseologicznej. Białystok 1998.
4. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994.
5. J. Delumeau, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości Zachodu w dawnych czasach. Przeł. A. Kuryś. Warszawa 1998.
6. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986.
7. M. Filipiak, „Biblia" o człowieku. Zarys antropologii biblijnej „Starego Testamentu". Lublin 1979.
8. M. Filipiak, Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w świetle historii mądrości starotestamentalnej. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1974, t. 7, s. 187-196.
9. M. Filipiak, Struktura i doktryna „Księgi Koheleta". Lublin 1975.
10. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. 1: Okres saski 1700-1763. Wybór tekstów, biogramy, przypisy i red. naukowa M. Skrzypek. Wstęp M. Skrzypek. Warszawa 2000.
11. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej. Bydgoszcz 1997.
12. R. Grześkowiak, Z notatek na marginesach „Poezji zebranych" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. „Barok. Historia - Literatura - Sztuka” 1997, nr 1, s. 175-185.
13. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 2003.
14. R. Kaleta, Sensacje z dawnych lat. Wrocław 1974.
15. A. Karpiński, Lubomirski Sobieskiemu „inscriptio supra effegiem trophealem Ioannis III Regis". „Barok. Historia - Literatura - Sztuka” 1994, nr 2, s. 109-112.
16. A. Karpiński, Materiały źródłowe do twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Podsumowanie dotychczasowych badań. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004, s. 9-32.
17. A. Karpiński, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego spotkania z „sacrum”. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 221-249.
18. A. Karpiński, E. Lasocińska, Słowo wstępne. W: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004, s. 7-8.
19. D. Künstler-Langner, Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Toruń 2007.
20. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. T. 1: Teksty. T. 2: Komentarze. Wyd. A. Karpiński. Adverbia moralia w oprac. M. Mejora. Warszawa 1995-1996.
21. S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra. W: Dzieła prozą. T. 1. Wyd. J. Dąbkowska-Kujko. Warszawa 2006.
22. J. Magiera, Muza i polityka Salomona polskiego. Odbitka ze sprawozdania C. K. Gimnazjum w Nowym Sączu za rok 1904/05.
23. M. Mejor, „Stanislaus Heraclius Lubomirius - nobilis Polonus, scriptor Latinus". Uwagi o "latinitas" Lubomirskiego. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004, s. 58-81.
24. J. E. Minasowicz, Próba pióra w kilku satyrach wierszem polskim przełożonych. Warszawa 1756.
25. S. Mossakowski, Mecenat artystyczny Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski. Pisarz - polityk - mecenas. Red. W. Roszkowska. Wrocław 1982, s. 51-76.
26. B. Otwinowska, Humanistyczna koncepcja „otium" w Polsce na tle tradycji europejskiej. W zb.: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Red. T. Michałowska, J. Ślaski. Wrocław 1980, s. 169-186.
27. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 2, zmien. Poznań 1980.
28. R. Pollak, Wstęp. W: S. H. Lubomirski, Wybór pism. Oprac. R. Pollak. BN I 145. Wrocław 1953, s. III-XCIX.
29. G. von Rad, Teologia „Starego Testamentu". Przeł. B. Widła. Warszawa 1986.
30. G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Poznań 1997.
31. G. Raubo, Poezje „polskiego Salomona" - zebrane po trzech stuleciach. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1997, t. 4 s. 274-289.
32. Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004.
33. Świt i zmierzch baroku. Red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński. Cz. 2. Lublin 2002.
34. L. Teusz, „Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty..." Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002.
35. J. Trzynadlowski, Małeformy literackie. Wrocław 1977.
36. T. Witczak, Zagadnienia staropolskiego piśmiennictwa inskrypcyjnego. „Studia Polonistyczne” 1980, s.15-23.
37. T. Żychiewicz, Kohelet. Hiob. Syracydes. Kraków 1979.

Issue:

3

Start page:

224

End page:

232

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)