Object structure

Title:

W. Bolecki,„Inny świat” G.Herlinga-Grudzińskiego; K. Malinowska,Topika religijna w opowiadaniach...; F.Tomaszewski, Drogi i „stacje wygnania”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Morawiec, Arkadiusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature

References:

1. M. Beaujour, Autobiografia i autoportret. Przeł. K. Halicka. "Pamiętnik Literacki" 1979, z. 1, s. 317-336.
2. W. Bolecki, "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudziñskiego. Warszawa 1994. Wyd. 2, 1997.
3. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans). "Teksty Drugie" 2002, nr 4, s. 11-34.
4. G. Borkowska, Gustaw Herling-Grudziński: korzenie twórczości. W zb.: Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów. Wybór, oprac. Z. Kudelski. Lublin 1997, s. 178-189.
5. M. Jasińska-Wojtkowska, "Biblia" w literaturze. [W literaturze polskiej]. W zb.: Encyklopedia katolicka. Kom. red. L. Bieńkowski [i in.]. T. 2. Lublin 1976, s. 431-447.
6. 7. A. Krakowiecki, Książka o Kołymie. [London] 1950.
7. Z. Kudelski, Pielgrzym świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim. Lublin 1991.
8. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 2002.
9. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. W zb.: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan, W. Bolecki. Warszawa 2000, s. 7-29.
10. R. K. Przybylski, Być i pisać. O prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Poznań 1991.
11. F. Tomaszewski, Drogi i "stacjach wygnania". Gdańsk 2006.
12. M. Zaleski, Formy pamięci. Gdańsk 2004.

Issue:

2

Start page:

234

End page:

241

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)