Object structure

Title:

Paweł Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Alichnowicz, Karol

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Ćwikła, Paweł ; Zajdel, Janusz

References:

1. B. Baczko, Ukształcić nowego człowieka... Utopia i pedagogika w okresie Rewolucji Francuskiej. W zb.: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz. Wrocław 1986.
2. P. Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006.
3. A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przeł. S. Amsterdamski. Poznań 2003.
4. M. Głowiński, Dokument jako powieść. W: Narracje literackie i nieliterackie. Kraków 1997, s. 125-126. Prace wybrane. T. 2.
5. R. Klementowski, Modelowe boksowanie świata. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80. Toruń 2003.
6. K. Łęcki, Socjologia literatury. Hasło w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000.
7. J. Szacki, Spotkania z utopią. Warszawa 2000.
8. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2003.
9. H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Warszawa 1998.

Issue:

2

Start page:

252

End page:

256

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)