Object structure

Title:

Nad przepaścią historii. Wątki katastroficzne w retoryce mesjanizmu polskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Herlth, Jens

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

catastrophism ; polish literature ; messianism ; Braun, Jerzy ; Hoene-Wroński, Józef Maria

References:

1. E. Balcerzan, Notatka o katastrofizmie. „Studia Polonistyczne” 1977, nr 5, s. 36.
2. J. Bartyzel, „Kryzys” czy „przesilenie”? Mesjanizm jako próba przezwyciężenia świadomości katastroficznej. Łódź 1979.
3. J. Błoński, Miłosz jak świat. Kraków 1998.
4. J. Braun, Hoene-Wroński a Polska współczesna. O nowy ład moralny w świecie cywilizowanym. Warszawa 1932.
5. J. Braun, Polityka a moralność. W: Kultura jutra, czyli Nowe Oświecenie. Wstęp i oprac. M. Urbanowski. Warszawa 2001.
6. J. Braun, Przyszłość należy do nas. „Zet” 1939, nr 4/5.
7. P. Chomicz, Hoene-Wroński w Polsce i za granicą. Warszawa 1929.
8. A. Cieszkowski, Prolegomena zur Historiosophie. Berlin 1838.
9. A. Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes. Paris 2005.
10. A. Ehrt, Bewaffneter Aufstand! Enthüllungen über den kommunistischen Umsturzversuch am Vorabend der nationalen Revolution. Berlin–Leipzig 1933.
11. L. Gawor, Katastrofizm konsekwentny. O poglądach Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Lublin 1998.
12. L. Gawor, Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918–1939. Lublin 1999.
13. L. Gawor, Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku. Analiza wybranych poglądów. Rzeszów 2005.
14. G. Gazda, Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk 2008, s. 95–96.
15. J. Giedroyć, G. Herling-Grudziński, [słowo od redakcji]. „Kultura” 1947, nr 1, s. 3.
16. M. Głowiński, Katastrofizm. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 2. Wrocław 1989.
17. J. Herlth, Am Abgrund der Moderne. Der polnische Messianismus und die Rhetorik der Katastrophe. „Poetica” 2007, z. 1/2, s. 142.
18. A. O. Hirschman, The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy. Cambridge, Mass. – London 1991.
19. J. M. Hoene-Wroński, Le Destin de la France, de l’Allemagne et de la Russie, comme Prolégomènes du Messianisme. Paris 1842.
20. J. M. Hoene-Wroński, Metapolityka. Przeł. J. Jankowski. Warszawa 1923.
21. J. M. Hoene-Wroński, Prodrom mesjanizmu, albo filozofii absolutnej. Przeł. J. Jankowski. Lwów–Warszawa 1921.
22. M. Janion, „...I świeci kanonier ostatni” (1979). W: Romantyzm i jego media. Kraków 2001.
23. J. Klaczko, Poezja polska w dziewiętnastym wieku i poeta bezimienny. W: Rozprawy i szkice. Oprac. I. Węgrzyn. Kraków 2005.
24. K. Kłosiński, Dyskurs katastroficzny. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979.
25. K. Kralkowska-Gątkowska, Katastrofizm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. M. Pytasz. Katowice 2001, s. 83–85.
26. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia. W: Pisma. Wyd. Jubileuszowe. T. 3. Kraków–Warszawa 1912.
27. R. Łętocha, „Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna. Kraków 2006.
28. J. Łobodowski, Ostatni mesjanista. „Wiadomości” (Londyn) 1976, nr 41/42, s. 12.
29. Ch. Perelman, The New Rhetoric and the Humanities. Essays on Rhetoric and its Applications. Dordrecht 1979.
30. Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Wyd. 3. Bruxelles 1976.
31. G. de Reynold, L’Europe tragique. Paris 1934.
32. J. Speina, Powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza. Geneza i struktura. Toruń 1965.
33. M. Szpakowska, światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1976.
34. S. Tarnowski, Zygmunt Krasiński. T. 1. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1912.
35. G. Tomaszewska, Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficznej. Gdańsk 2000.
36. J. Ujejski, O cenę absolutu. Rzecz o Hoene-Wrońskim. Warszawa 1925.
37. A. Walicki, Filozofia historii. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 285.
38. A. Walicki, Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski. Zarys problematyki. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, s. 23-46.
39. A. Werner, Katastrofizm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka. Wrocław 1993, s. 445.
40. L. Wiśniewska-Rutkowska, Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w perspektywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Kielce 2004.
41. S. I. Witkiewicz, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Zebrał i oprac. J. Degler. Warszawa 1976.
42. S. I. Witkiewicz, Narkotyki. – Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska. Warszawa 2004.
43. B. Wojnowska, Katastrofizm. Hasło w zb.: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Red. A. Hutnikiewicz, A. Lam. T. 1. Warszawa 2000, s. 279.
44. K. Wyka, Wspomnienie o katastrofizmie. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959.
45. M. Zdziechowski, Tragiczna Europa. W obronie liberalizmu. W: Wybór pism. Kraków 1993.
46. F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii. Poznań 1921.
47. S. żak, Katastrofizm. Hasło w: Słownik. Kierunki – szkoły – terminy literackie. Kielce 1991.

Issue:

1

Start page:

77

End page:

91

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)