Object structure

Title:

Socrealizm – synchronia, diachronia i komparatystyka. Rec.: A. Artwińska, Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Zawodniak, Mariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Artwińska, Anna ; Mickiewicz, Adam ; Goethe, Johann Wolfgang von

References:

1. A. Artwińska, Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD. Poznań 2009.
2. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. A. Zawadzki. Kraków 2001.
3. M. Głowiński, rec.: J. Łukasiewicz, Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice. Katowice 2006. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1, s. 214-217.
4. M. Głowiński, Realizm i demagogia. W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992.
5. M. Głowiński, Władza ludowa przemawia do pisarzy. W: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000.
6. J. Z. Jakubowski, Tradycje Goethego w Polsce. W: J.W. Goethe, Dzieła wybrane. T. 1-4. Pod red. J. Z. Jakubowskiego i A. Milskiej. Warszawa 1954.
7. M. Janion, Współczesna postępowa wiedza o Mickiewiczu. „Pamiętnik Literacki” 1951, z. 2, s. 596-610.
8. M. Jasińska, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Warszawa 1970.
9. M. Kierczyńska, O realizmie socjalistycznym. „Kuźnica” 1950, nr 17, s.
10. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gustawa. Wyd. 2. Lublin 1948.
11. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2: Dzieje Konrada. Lublin 1948.
12. J. Kleiner, Tryumfy realizmu w nierealistycznej poezji. „Odrodzenie” 1949, nr 14, s.
13. J. Kott, W stronę klasyków. „Odrodzenie” 1945, nr 29.
14. S. Kozicki, Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów. Warszawa 1949.
15. W. Leopold, W walce z upiorami polonistyki. „Nowa Kultura” 1950, nr 1, s. 3.
16. A. Milska, Życie i twórczość Goethego. Wstęp w: J.W. Goethe, Dzieła wybrane. T. 1-4. Pod red. J. Z. Jakubowskiego i A. Milskiej. Warszawa 1954.
17. E. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria. Rozwój. Upadek. Kraków 2001.
18. J. Smulski, „Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów”. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu. Toruń 2009.
19. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1990.
20. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. Bibliografię oprac. W. Hahn. T. 1–17. Wrocław 1952–1975.
21. H. Szyper, Adam Mickiewicz – poeta i człowiek czynu. Zarys popularny. Warszawa 1947.
22. K. Śliwińska, Socrealizm w PRL i NRD. Poznań 2006.
23. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan. T. 3: G–J. Warszawa 1994 (biogram M. Jastruna, s. 405).
24. Z przemówienia Prezydenta R.P. Ob. Bolesława Bieruta przy odsłonięciu pomnika Mickiewicza w Warszawie dn. 28 stycznia 1950. W: A. Mickiewicz, Wybór pism. Warszawa 1950, s. 8.
25. S. Żółkiewski, Spór o Mickiewicza.Wrocław 1952.

Issue:

1

Start page:

239

End page:

247

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)