Object structure

Title:

Norwidowskie kalendarium. Rec.: Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, przy współudz. J. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości C. Norwida. T. 1-3.

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Adamiec, Marek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Norwid, Cyprian Kamil ; Trojanowiczowa, Zofia ; Dambek, Zofia ; Czarnomorska, Jolanta

References:

1. W. Borowy, Główne motywy poezji Norwida. W: O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Warszawa 1960.
2. Z. Herbert, Ze szczytu schodów. W: Wiersze zebrane. Oprac. edytorskie R. Krynicki. Kraków 2008, s. 447.
3. Norwid. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór, oprac. i wstęp M. Inglot. Warszawa 1987.
4. C. Norwid, Do M... S... „O Balladynie”. W: Pisma wszystkie, Zebrał i oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1971, t. 6, s. 465.
5. C. Norwid, list do Z. Radwanowej, z marca 1883. W: Pisma wszystkie, Zebrał i oprac. J. W. Gomulicki. T. 10: Listy. 1873–1883. Warszawa 1971, s. 202.
6. C. Norwid, Milczenie. W: Pisma wszystkie. Zebrał i oprac. J. W. Gomulicki. T. 6: Proza. Cz. 1. Warszawa 1971, s. 222.
7. P. Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu. Na każdy dzień przez cały rok. T. 1. Petersburg 1862.
8. Z. Trojanowiczowa, Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klaczko. Warszawa 1981.
9. Z. Trojanowiczowa, Rzecz o młodości Norwida. Poznań 1968.
10. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, J. Czarnomorska, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821-1860. Przekł. franc. B. Biela, St. Jakóbczyk i W. Malinowski. Przekł. niem. M. Mikołajczak. Poznań 2007.
11. Z. Trojanowiczowa, E. Lijewska, M. Pluta, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2: 1861-1883. Przekł. franc. B. Biela, St. Jakóbczyk i W. Malinowski. Przekł. niem. M. Mikołajczak. Poznań 2007.
12. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, I. Grzeszczak, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 3: Aneks - Bibliografia - Indeksy. Poznań 2007.
13. Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu. (Wybór). Przeł., oprac. W. Strzelecki. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1955.
14. A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Gdańsk 1997.
15. K. Wyka, Wyznania uduszonego. W: Wędrując po tematach. T. 2: Puścizna. Kraków 1971.

Issue:

1

Start page:

247

End page:

254

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)