Object structure

Title:

Doświadczenie jako próba dzieła – próba siebie

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Creator:

Górska, Irena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tadeusz Kantor’s artistic creativity ; the category of “embodied subject” ; infernum interior

References:

1. F. Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne. Przeł. S. Sikora. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004. ; 2. G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne. Przeł. O. Hedemann. Warszawa 1998. ; 3. A. Berleant, Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce. Przeł. M. Korusiewicz, T. Markiewka. Red. nauk. K. Wilkoszewska. Kraków 2007. ; 4. L. Bieszczad, Perspektywy badań nad ciałem w estetyce. W zb.: Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2007, s. 471-481. ; 5. J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie. Przeł. A. Potocki. Wstęp J. Wojnar. Wrocław 1975. ; 6. I. Górska, Dramat – rzecz i żywy organizm. W: Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza. Poznań 2004, s. 64-76. ; 7. A. J. Greimas, O niedoskonałości. Przeł., posł. A. Grzegorczyk. Poznań 1993. ; 8. M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki. Przeł.J. Mizera. W: Drogi lasu. Przeł. Jerzy Gierasimiuk [i in.]. Warszawa 1997, s. 7-65. ; 9. R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków 1966. ; 10. M. Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat. Przeł. A. Rejniak-Majewska. Kraków 2008. ; 11. T. Kantor, Dalej już nic. Teksty z lat 1985–1990. Wybór i oprac. K. Pleśniarowicz. Pisma. T. 3. Wrocław-Kraków 2005. ; 12. T. Kantor, Iluzja i powtarzanie. W: Wielopole, Wielopole. Wrocław 1984, s. 12-14. ; 13. T. Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1934–1974. Wybór i oprac. K. Pleśniarowicz. Pisma. T. 1. Wrocław–Kraków 1999. ; 14. T. Kantor, Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975–1984. Wybór i oprac. K. Pleśniarowicz. Pisma. T. 2. Wrocław–Kraków 2004. ; 15. J. Kłossowicz, Kantor w Teatrze Pamięci. W zb.: Teatr Pamięci Tadeusza Kantora. Wypisy z przeszłości. Red. J. Chrobak, M. Wilk. Dębica 2008, s. 15-25. ; 16. J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze. Oprac. P. Kłoczowski. Wyd. 2, zmien. Gdańsk 2005. ; 17. A. Krajewska, Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki. Poznań 2009. ; 18. D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Przeł. K. Bojarska. Kraków 2009. ; 19. I. Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawiania. Warszawa 2001. ; 20. M. Łuszczyńska, Ciało jako granica – wypiski z Lévinasa. W zb.: Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2007, s. 483-496. ; 21. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Posł. J. Migasiński. Warszawa 2001. ; 22. M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Wybór, oprac., wstęp S. Cichowicz. Przeł. E. Bieńkowska [i in.]. Gdańsk 1996. ; 23. K. Miklaszewski, Spotkania z Tadeuszem Kantorem. Kraków 1992. ; 24. L. Pareyson, Estetyka. Teoria formatywności. Przeł. K. Kasia. Kraków 2009. ; 25. T. Pękala, Estetyczne doświadczenie przeszłości. W zb.: Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny, paradygmaty, dyskursy. Red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 2008. ; 26. M. Pieniążek, Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora. Kraków 2005. ; 27. K. Pleśniarowicz, Kantor. Artysta końca wieku. Wrocław 1997. ; 28. M. Popiel, O nową estetykę. Między filozofią sztuki a filozofią kultury. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2002. ; 29. Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru. Warszawa 1991. ; 30. T. Różewicz, Proza. T. 3. Wrocław 2004. ; 31. T. Różewicz, *** (Próbowałem sobie przypomnieć...). W: Na powierzchni poematu i w środku. Warszawa 1998, s. 205-206. ; 32. H. Schmid, Tadeusz Kantor i niemiecki Bauhaus. Od utopii technologicznej do metafizycznej W zb.: Sztuka jest przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria. Red. U. Schorlemmer. Przeł. A. Grzybowska [i in.]. Kraków 2007. ; 33. R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką. Przeł. A. Chmielewski [i in.]. Wrocław 1998. ; 34. R. Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki. Przeł. W. Małecki, S. Stankiewicz. Kraków 2010. ; 35. L. Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła. Kraków 2006. ; 36. W. Tatarkiewicz, Skupienie i marzenie. W: Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i oprac. A. Kuczyńska. Kraków 2004, s. 172-180. ; 37. M. Wallis, Przeżycie i doznanie estetyczne. W: Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i oprac. T. Pękala. Kraków 2004, s. 116-124. ; 38. W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki. Przeł. K. Guczalska. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2005. ; 39. K. Wilkoszewska, Doświadczenie estetyczne – strategie pragmatyzacji i zaangażowania. W zb.: Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny, paradygmaty, dyskursy. Red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 2008. ; 40. K. Wilkoszewska, Estetyka pragmatyczna. W zb.: Estetyki filozoficzne XX wieku. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2000.

Issue:

2

Start page:

115

End page:

139

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)