Object structure

Title:

Kazimierz Przerwa Tetmajer w Wilnie w 1906 roku i pierwszy po powstaniu styczniowym publiczny odczyt w języku polskim

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2012)

Creator:

Jurkowski, Roman

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kazimierz Przerwa Tetmajer’s lecture about the Tatra mountains in Vilnius in 1906 ; Czesław Jankowski’s editorial work ; “Kurier Litewski [Lithuanian Daily]”

References:

1. F. Czerski, Loin du bal. „Kurier Litewski” 1906, nr 257, z 12/25 XI. ; 2. P. Dąbrowski, Kresowianki w kręgu Narodowej Demokracji na Litwie przed pierwszą wojną światową – przyczynek do biografii politycznej Emilii Węsławskiej. W zb.: Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych. Red. K. Stępnik, M. Gabryś. Lublin 2006. ; 3. P. Dąbrowski, Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX stulecia (do 1939 roku). Gdańsk 2011. ; 4. B. H., Z sali odczytowej. „O czującym wiedzeniu Żeromskiego”. „Kurier Litewski” 1906, nr 255, z 10/23 XI. ; 5. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska. Warszawa 2002. ; 6. Koncert Filharmonii Warszawskiej w Grodnie. „Kurier Litewski” 1905, nr 15, z 18 IX / 1 X. ; 7. Kronika wileńska. „Kurier Litewski” 1906, nr 256, z 11/24 XI. ; 8. Kronika wileńska. „Kurier Litewski” 1906, nr 257, z 12/25 XI. ; 9. J. Krzyżanowski, Tetmajer Kazimierz Przerwa. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2: N–Ż. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. Warszawa 1985, s. 476. ; 10. J. M., Wieczór Tetmajera. W: Kronika wileńska. „Kurier Litewski” 1907, nr 93, z 1/14 V. ; 11. A. Mickiewicz, Dziady. Część III. Posł. i przypisy J. Wieczerska-Zabłocka. Wyd. 2. Wrocław 1984. ; 12. F. Mieszkis, Mania litewska. W kwestii tejże. Broszura niepolemiczna. Warszawa 1906. ; 13. Nowy klub. W: Wiadomości bieżące. „Dziennik Wileński” 1906, nr 45, z 22 X / 4 XI. ; 14. Odczyt Tetmajera. W: Kronika wileńska. „Kurier Litewski” 1906, nr 253, z 8/21 XI. ; 15. S. Okulicz, Odczyt księdza Mieszkisa. „Dziennik Wileński” 1906, nr 62 z 12/25 XI. ; 16. A. Romanowski, Młoda Polska wileńska. Kraków 1999. ; 17. K. Woyczyński, Nowe poezje Tetmajera. „Rewolucja”. „Poezje współczesne”. „Kurier Litewski” 1906, nr 118, z 28 V / 10 VI. ; 18. Z koncertu – czwarty koncert Filharmonii Warszawskiej. W: Kronika krajowa. Wilno. „Kurier Litewski” 1906, nr 16, z 20 IX / 3 X.

Issue:

2

Start page:

167

End page:

177

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)