Object structure

Title:

„Szczególna manifestacja osobowości ludzkiej”. Tymona Terleckiego rozumienie literatury

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Karcz, Andrzej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tymon Terlecki’s literary criticism ; poetic works of Kazimierz Wierzyński and Stanisław Wyspiański ; personalism ; Christian existentialism

References:

1. J. Bielatowicz, Horyzont literacki. „Życie” 1949, nr 7/8.
2. A. Bobkowski, Listy do Tymona Terleckiego 1956–1961. Oprac. i posł. N. Taylor-Terlecka. Warszawa 2006.
3. A. Bobkowski, Punkt równowagi. Wybór i oprac. K. Ćwikliński. Kraków 2008.
4. M. Danilewiczowa, Pogląd ogólny na literaturę emigracyjną. W zb.: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965, s. 619-643.
5. K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław 1981.
6. L. Fryde, Drogi współczesnej krytyki literackiej. „Wiedza i Życie” 1938, z. 12, s. 827-840.
7. L. Fryde, Trzy pokolenia literackie. „Pion” 1938, nr 45.
8. W. Granat, Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie. „Znak” 1961, nr 5, s. 676-687.
9. T. Judt, Past Imperfect: French Intellectuals, 1944–1956. Berkeley 1992.
10. J. Kryszak, Wprowadzenie. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 7-9.
11. W. Lewandowski, Tymon Terlecki czyta Wierzyńskiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 49-63.
12. E. Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac. Wybór, red. A. Krasiński. Przeł. D. Eska, A. Turowicz, A. Krasiński. Kraków 1960.
13. Z. Najder, Recepty i logika. „Twórczość” 1957, nr 10/11, s. 104-112.
14. M. Peter, Dzieło i twórca. Personalizm Tymona Terleckiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 117-126.
15. A. Rogalski, Egzystencjalizm chrześcijański. „Kierunki” 1958, nr 43.
16. J.- P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968.
17. I. Sławińska, Na torze prawości. „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 43, s. 5.
18. K. Stachewicz, „Poznanie filozoficzne jest ciągłym poszukiwaniem”. Kilka refleksji na marginesie poszukiwań filozoficznych Tymona Terleckiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 105-116.
19. B. Taborski, K. Dorosz, „Człowiek renesansowy”. O osobie i dziele Tymona Terleckiego z Bolesławem Taborskim rozmawia Krzysztof Dorosz SJ. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 165-168.
20. N. Taylor-Terlecka, Tymon Terlecki. Emigrant – etos i rzeczywistość. W zb.: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. Red. H. Gosk, A. S. Kowalczyk. Warszawa, 2005?, s. 169-182.
21. T. Terlecki, Analiza strukturalna „Dwóch teatrów” Jerzego Szaniawskiego. „Tematy” 1969, nr 31/32, s. 281-305.
22. T. Terlecki, Andrzej Bobkowski. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 32/33, s. 1-2.
23. T. Terlecki, Antynomia dionizyjsko-apolińska we wczesnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Przeł. R. Pawlukiewicz. „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 7, s. 55-73.
24. T. Terlecki, Archiwum literatury emigracyjnej. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1980, t. 3, s. 9-18.
25. T. Terlecki, Beata Obertyńska. „Dziennik Związkowy” („Zgoda”) 1967, nr z 22 i 24 IV.
26. T. Terlecki, The Dionysian and Apollinian Antinomy in Kazimierz Wierzyński’s Early Poetry. W zb.: For Wiktor Weintraub: Essays in Polish Literature, Language, and History Presented on the Occasion of his 65th Birthday. The Hague 1975.
27. T. Terlecki, Dwa profile Jana Lechonia. „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 23, s. 3.
28. T. Terlecki, Egzystencjalizm chrześcijański. Londyn 1958.
29. T. Terlecki, Emigracja naszego czasu. Red. N. Taylor-Terlecki, J. Święch. Lublin 2003.
30. T. Terlecki, Głos diabelskiego adwokata (w sprawie literatury na emigracji). „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2001, z. 4, s. 119-124.
31. T. Terlecki, The Greatness and Ill Fortune of Stanisław Wyspiański. „Antemurale” 1970, t. 14, s. 259-277.
32. T. Terlecki, Jasna uchwała i zamącona dyskusja. „Orzeł Biały” 1947, nr 46.
33. T. Terlecki, Jeszcze w sprawie nagrody dla Czesława Miłosza. „Wiadomości” (Londyn) 1958, nr 7, s. 6.
34. T. Terlecki, Kim jest Mickiewicz. W zb.: O Adamie Mickiewiczu. Wybór poezji i prozy poety. Wiersze o Mickiewiczu. Oprac. Z. Nowakowski, T. Terlecki. Londyn 1949, s. 3-10.
35. T. Terlecki, Krytyka personalistyczna. Londyn 1957.
36. T. Terlecki, Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański. Przedmowa K. Dybciak. Warszawa 1987.
37. T. Terlecki, Literatura a polityka. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 22, s. 1.
38. T. Terlecki, Literatura na emigracji. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 46 (295), s. 1.
39. T. Terlecki, Ludzie, książki i kulisy. Londyn 1960.
40. T. Terlecki, Mickiewicz i my. „Wiadomości” (Londyn) 1946, nr 3, s. 1-2.
41. T. Terlecki, Mickiewicz wieczny. „Kultura” (Paryż) 1949, nr 16/17, s. 187-193.
42. T. Terlecki, O Herminii Naglerowej i „Wierności życiu”. W: H. Naglerowa, Wierność życiu. Powieść. Oprac. i wstęp T. Terlecki. Londyn 1967, s. 7-36.
43. T. Terlecki, O Marii Pawlikowskiej. „Orzeł Biały” 1945, nr 37.
44. T. Terlecki, Ostap Ortwin. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945, s. 342-373.
45. T. Terlecki, Pani Helena. Opowieść biograficzna o Modrzejewskiej. Londyn 1962.
46. T. Terlecki, Polish Historical Antecedents of Surrealism in Drama. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1973, t. 16, nr 2, s. 35-51.
47. T. Terlecki, Polska a Zachód. Próba syntezy. Londyn 1947.
48. T. Terlecki, Przedmowa. W: Antologia poezji współczesnej. Wydana w podziemnej Warszawie. Oprac. S. Miłaszewski, J. Janiczek. Przedm. T. Terlecki. Zebr. N. Kwiatek. Glasgow 1942, s. 5-8.
49. T. Terlecki, Przez Europę do Polski. „Trybuna” 1948, nr 15.
50. T. Terlecki, Rodowód poetycki Ryszarda Berwińskiego. Poznań 1937.
51. T. Terlecki, Rzeczy teatralne. Warszawa 1984.
52. T. Terlecki, Spotkania ze swoimi. Wrocław 1999.
53. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański. Boston 1983.
54. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański and the Poetics of Symbolist Drama. „The Polish Review” 1970, nr 4, s. 55-63.
55. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości i uniwersalności. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 242-257.
56. T. Terlecki, Stefan Napierski. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 1. Glasgow 1945, s. 338-351.
57. T. Terlecki, Szukanie równowagi. Szkice literackie i publicystyczne. London 1985.
58. T. Terlecki, Tysiąclecie Polski chrześcijańskiej. Wkład do kultury powszechnej. Chicago 1967.
59. T. Terlecki, Vade-mecum. [Norwida]. „Kultura” (Paryż) 1954, nr 5, s. 61-75.
60. T. Terlecki, W sprawie tzw. publicystyki. „Wiadomości” (Londyn) 1948, nr 47/48, s. 1.
61. T. Terlecki, W stulecie „Trybuny Ludów”. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1949, nr z 11 V, s. 2.
62. T. Terlecki, Wielka książka emigracji. Kazimierz Wierzyński „Krzyże i miecze”. „Wiadomości” (Londyn) 1946, nr 30, s. 1.
63. T. Terlecki, Wierzyński czyli poeta. W zb.: „Przebity światłem“. Pożegnanie z Kazimierzem Wierzyńskim. Londyn 1969, s. 17-40.
64. T. Terlecki, „Więź” polskich personalistów. „Ostatnie Wiadomości” 1958, nr 38.
65. T. Terlecki, Wojciech Bogusławski – pisarz. „Droga” 1936, nr 9, s. 689-696.
66. T. Terlecki, Wspomnienie o Leśmianie. „Wiadomości” (Londyn) 1948, nr 8, s. 2.
67. T. Terlecki, Wyspiański i tzw. „Wielka reforma teatralna”. „Wiadomości” (Londyn) 1979, nr 12, s. 1-2.
68. T. Terlecki, Wyspiański in Two Perspectives. „Antemurale” 1971, t. 15, s. 299-315.
69. T. Terlecki, Żeromski żywy. „Kultura” (Paryż) 1961, nr 6, s. 132-137.
70. Uchwała Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr z 7 VII.
71. D. Ulicka, Na scenie kultury. „Nowe Książki” 1988, nr 11, s. 55, 58-59.
72. V. Wejs-Milewska, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki. Kraków 2007.
73. J. Zieliński, Tymona Terleckiego sztuka eseju. „Dialog” 1986, nr 9, s. 110-120.

Issue:

3

Start page:

53

End page:

84

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)