Object structure

Title:

Prawda czy mistyfikacja? „Czarna róża” Juliana Stryjkowskiego jako powieść z kluczem

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Jagodzińska-Kwiatkowska, Joanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Julian Stryjkowski’s Czarna róża ; myth of Orpheus and Eurydice ; Zygmunt Krasiński’s Undivine Comedy ; the symbol of black rose

References:

1. M. Bachtin, Powieść wychowawcza i jej znaczenie w historii realizmu. W: Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1994.
2. H. Bereza, Trwałość. „Twórczość” 2001, nr 7, s. 69-72.
3. H. Bereza, Współczesny Orfeusz. „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 3, s. 3.
4. Z. Bieńkowski, Alibi. „Twórczość” 1963, nr 3, s. 112-116.
5. A. Braun, Czarna róża. „Nowa Kultura” 1963, nr 5, s. 1.
6. Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. Rozmawiały i komentarzem opatrzyły B. Berdychowska, O. Hnatiuk. Lublin 2000.
7. B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana. Warszawa 1978.
8. R. Dworczyńska, Czerwona ściana. „Radio i Telewizja” 1958, nr 17, s. 4.
9. U. Eco, Historia brzydoty. Przeł. A. Gołębiowska. Poznań 2007.
10. P. Grzonka, Oko zaświatów. Struktury symboliczne mitologii infernalnych. Kraków 1998.
11. M. Joczowa, Marzenie romantyczne. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 534-536.
12. A. Klimowicz, Czarna róża. „Nowe Książki” 1963, nr 1, s. 1, 12.
13. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990.
14. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia. Wyd. 8, zmien. Wstęp M. Janion. Oprac. M. Grabowska. BN I 24. Wrocław 1965.
15. A. Lam, Czarna róża. „Widnokręgi” 1963, nr 5, s. 50.
16. A. Lam, Wyobraźnia ujarzmiona. Kraków 1967.
17. W. Maciąg, Werter wieku ideologii. „Życie Literackie” 1963, nr 6, s. 5.
18. A. Matuszewska, Przeciw potędze. O mowie ezopowej w polskiej powieści historycznej doby pozytywizmu. W zb.: W kręgu zagadnień polskiej powieści historycznej XIX wieku. Red. L. Ludorowski. Lublin 1984, s. 207-222.
19. R. Matuszewski, „Czarna róża”. W: Doświadczenia i mity. Warszawa 1964.
20. R. Matuszewski, Literatura polska 1939–1991. Warszawa 1992.
21. B. Michałowska, W obozie kacerzy. „Czarna róża” – dwa punkty widzenia. „Polityka” 1963, nr 12, s. 8.
22. K. Nastulanka, Ostrożnie z mitami. „Polityka” 1963, nr 12, s. 6.
23. H. Orłowski, O powieści rozwojowej. W zb.: Literatura i metodologia. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1970.
24. I. Piekarski, Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010.
25. A. Piotrowski, Róża czerwona i czarna. „Kierunki” 1963, nr 4, s. 8.
26. J. Prokopiuk, Nieba i piekła. Okultyzm, mistyka, demonologia. Gdynia 2001.
27. Z. Safjan, Między „Przedwiośniem” a „Pokoleniem”. „Nowa Kultura” 1963, nr 9, s. 1, 7.
28. J. Stryjkowski, Czarna róża. Warszawa 1962.
29. J. Stryjkowski, Ocalony na Wschodzie. Z J. Stryjkowskim rozmawia P. Szewc. Montricher 1991.
30. V. Turner, Proces rytualny: struktura i antystruktura. Przeł. E. Dżurak. Warszawa 2010.
31. W. Wolski, Przeciw mistyfikacji. „Życie Literackie” 1963, nr 13, s. 1, 4.
32. A. Ziemilski, Listy do Redakcji. „Polityka” 1963, nr 4.

Issue:

3

Start page:

101

End page:

125

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)