Object structure

Title:

Co się śni zwierzętom? Stefan Flukowski i psychoanaliza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Krupiński, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stefan Flukowski’s short stories Sen kota (Cat’s Dream) ; Sen psa (Dog’s Dream) ; Sigmund Freud ; psychoanalysis ; interpretation of dreams

References:

1. P. Armstrong, The Gaze of Animals. W zb.: Theorizing Animals: Re-thinking Humanimal Relations. Ed. N. Taylor, T. Signal. Leiden 2011.
2. M. Bakke, Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami. „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2, s. 222-234.
3. M. Baranowska, Oniryzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
4. G. Bataille, Historia oka. Przekł., wstęp T. Komendant. Posł. T. Swoboda. Gdańsk 2010.
5. J. Bellemin-Noël, Jak „psychoanalizować” sen Swanna? Przeł. W. Krzemień. W zb.: Psychoanaliza i literatura. Wybór, red., oprac. P. Dybel, M. Głowiński. Gdańsk 2001.
6. J. Berger, Po cóż patrzeć na zwierzęta? W: O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa 1999.
7. W. Bolecki, „Jak zachować się wobec krowy?” (Wstęp do bestiarium Witolda Gombrowicza). W: W. Gombrowicz, Bestiarium. Wstęp, wybór, układ W. Bolecki. Kraków 2004.
8. J. M. Coetzee, Elizabeth Costello. Przeł. Z. Batko. Kraków 2006.
9. J. M. Coetzee, Żywoty zwierząt. Przeł. A. Dobrzańska-Gadowska. Warszawa 2004.
10. D. Czaja, O kocim spojrzeniu. W: Filozofowie i zwierzęta. Poeci i zwierzęta. Wypisy z ksiąg użytecznych. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 4, s. 13.
11. Dreams, Phantasms and Memories. Ed. W. Owczarski, Z. Ziemann. Gdańsk 2015.
12. H. Dubowik, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej. Poznań 1971.
13. K. Filipowicz, Kot w mokrej trawie. W: Modlitwa za odjeżdżających. Warszawa 2004.
14. S. Flukowski, Pada deszcz. Warszawa 1931.
15. S. Flukowski, Pada deszcz. Opowiadania. – Nowele. Wyd. 1, powojenne, rozszerz. Warszawa 1958.
16. S. Flukowski, Zapach księżyca. Kraków 1981.
17. S. Freud, Marzenia senne. W: Psychopatologia życia codziennego. – Marzenia senne. Przeł. W. Szewczuk. Warszawa 1987.
18. K. Gil, „Wykład profesora Mmaa” Stefana Themersona jako dzieło oparte na wątpieniu. „Polisemia. Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 2. Na stronie: http://www.polisemia.com.pl/home/numer-2-2012-9/wykad--profesora-mmaa-stefana-themersona-jako-dzieo-oparte-na-wtpieniu (data dostępu: 12 II 2012).
19. D. Haraway, When Species Meet. Minneapolis–London 2008.
20. Historia – Freud i jego PSY(choanaliza). Na stronie: http://www.dogoterapeuta.wortale.net/363--Historia-Freud-i-jego-PSYchoanaliza.html (data dostępu: 5 III 2013).
21. A. Horowitz, Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują. Przeł. M. Bugajska. Warszawa 2010, (rozdz. Umwelt. Z punktu widzenia psiego nosa).
22. K. Irzykowski, Freudyzm i freudyści. W: Pisma rozproszone. T. 1: 1897–1922. Teksty zebrała i oprac. J. Bahr. Kraków 1998.
23. I. Iwasiów, Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. „Teksty Drugie” 1998, nr 1/2, s. 55-83.
24. A. Jones, Tracing the Subject with Cindy Sherman. W zb.: Cindy Sherman. Retrospective. Ed. A. Cruz, E. A. T. Smith, A. Jones. New York – London 1997.
25. R. Kołoniecki, Nowy prozaik: Stefan Flukowski. „Droga. Miesięcznik Poświęcony Sprawie Życia Polskiego” 1931, nr 12, s. 1006.
26. I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002.
27. J. J. Lipski, Marzenia senne i sny na jawie kotów, psów i ludzi. „Twórczość” 1958, nr 11.
28. A. Łebkowska, Pojęcie fokus w narratologii – problemy i inspiracje. W zb.: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin 2004.
29. A. Manning, Wstęp do etologii zwierząt. Przeł. J. Pilarska-Obojska, E. Styczyńska-Jurewicz, T. Prus. Warszawa 1976.
30. Th. Nagel, What Is It Like to Be a Bat? „The Philosophical Review” 1974, nr 4.
31. Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska. Toruń 1999.
32. J. Page, Jak koty widzą świat i ludzi? Przeł. M. Kittel. Warszawa 2010.
33. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012.
34. M. Rembowska-Płuciennik, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W zb.: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, E. Nawrocka. Warszawa 2007.
35. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa 1971.
36. B. Sadowski, J. A. Chmurzyński, Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa 1989.
37. L. Szaruga, Stefan Flukowski. W zb.: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym. Red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa. T. 4. Kraków 1993.
38. J. Tuwim, Kotek. W: Wiersze dla dzieci. Warszawa 1999, s. 70.
39. W. G. Van der Kloot, Zachowanie się zwierząt. Przeł. I. Łukaszewska. Warszawa 1971.
40. D. Wojda, Perspektywizm w pisarstwie Stefana Flukowskiego. „Ruch Literacki” 2013, z. 4/5. Artykuł przedrukowano w zb.: Stefan Flukowski i kult nowoczesności. Red. J. Madejski, B. M. Wolska. Szczecin 2015.
41. A. Żyźniewska, Fokalizacja zwierzęca na przykładzie fragmentów prozy modernistycznej: „Nemroda” Brunona Schulza, „Dociekań psa” Franza Kafki oraz „Flusha” Virginii Woolf. W zb.: (Inne) zwierzęta mają głos. Red. D. Dąbrowska, P. Krupiński. Toruń 2011.

Issue:

2

Start page:

67

End page:

84

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)