Object structure

Title:

Kreatura – Świetlicki pod pozorem męskości

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Matuszek, Dawid

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Marcin Świetlicki’s cretivity ; Walter Benjamin’s concept of creation (die Kreatur) ; masculinity

References:

1. M. Abbott, The Creature Before the Law: Notes on Walter Benjamin’s „Critique of Violence”. „Colloquy. Text, Theory, Critique” 16 (2008).
2. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa 2000.
3. M. Bednarek, Kobieta, której nie ma. W zb.: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011, s. 205.
4. W. Benjamin, Franz Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy jego śmierci. W: Konstelacje. Wybór tekstów. Wstęp. A. Lipszyc. Kraków 2012.
5. W. Benjamin, Źródło dramatu żałobnego w Niemczech. Przeł. A. Kopacki. Posł. A. Lipszyc. Warszawa 2013.
6. J. Collins, B. Mayblin, Derrida. Przeł. B. Umińska. Warszawa 2000.
7. P. Czapliński, Świat stoi przed nim potworem. O tomiku poetyckim Marcina Świetlickiego „Pieśni profana”. W: P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt. Rozmowy o książkach. Poznań 1999.
8. B. Fink, Wiedza i jouissance. Przeł. J. Jajszczok. „Er(r)go” 2008, nr 1, s. 113.
9. S. Freud, Przyczynki do psychologii życia miłosnego. 1: O szczególnym typie wyboru obiektu u mężczyzny. W: Życie seksualne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2009.
10. B. Frydryczak, O zacieraniu śladów. Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche. „Nowa Krytyka” nr 15 (2003), s. 242–243.
11. J. Gutorow, Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu. Marcinowi Świetlickiemu na pięćdziesiąte urodziny. W: Księga zakładek. Wrocław 2011.
12. J. Gutorow, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków 2003.
13. K. Hoffmann, Zombie. W zb.: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011.
14. Jestem plagiatorem. Z M. Świetlickim rozmawia M. Sawicka-Danielak. „Uważam Rze” 2011, nr 22.
15. K. Koehler, O’haryzm. „bruLion” nr 14/15 (1990).
16. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa 2007.
17. J. Lacan, The Ethics of Psychoanalysis 1959–1960. Ed. J.-A. Miller. Transl. with notes by D. Porter. New York – London 1992.
18. F. La Cecla, Szorstkim być. Antropologia mężczyzny. Przeł. H. Serkowska. Warszawa 2014.
19. K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydgoszcz 1999.
20. J. Momro, Świetlicki: plastyczność świata. W zb.: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011.
21. A. Niewiadomski, Jak (jednocześnie) być i nie być poetą należącym do kanonu? Przypadek Marcina Świetlickiego. Na stronie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/jak-jednoczesnie-byc-i--nie-byc-poeta-nalezacym-do-kanonu-przypadek-marcina-swietlickiego, (data dostępu: 10 IV 2016).
22. G. Olszański, Trup, który mówi. W zb.: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. P. Śliwiński. Poznań 2011.
23. J. Orska, Co robi z nami historia literatury? W: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006.
24. J. Potkański, Epoka spojrzenia. Literatura i społeczeństwo nowego kapitalizmu. Warszawa 2014.
25. K. Reinhard, W stronę politycznej teologii bliźniego. W: S. Žižek, E. L. Santner, K. Reinhard, Bliźni. Przeł. E. Ulińska. Posł. A. Bielik-Robson. Warszawa 2013.
26. T. Sławek, Kobieta. „bruLion” nr 14/15 (1990), s. 126.
27. W. Szekspir, Burza. W: Komedie. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1964, s. 163 (przeł. L. Ulrich). Dzieła dramatyczne. T. 1.
28. M. Świetlicki, Czarne tygodnie. W: Jeden. Kraków 2013.
29. M. Świetlicki, Dwanaście. Kraków 2006.
30. M. Świetlicki, Trzynaście. Kraków 2007.
31. B. Warkocki, Jedna narzeczona dla siedmiu poetów (o męskim pożądaniu homospołecznym, trójkątach i poezji w „Niskich pobudkach”). W zb.: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red. E. Kledzik, J. Roszak. Poznań 2012.
32. Wszyscy introwertyczni mężczyźni idą do wywiadu. Z M. Świetlickim rozmawia A. Wiedemann. „Czas Kultury” 1993, nr 6, s. 65.
33. S. Žižek, Enjoyment within the Limits of Reason Alone. W: For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor. London, N.Y., 2008.

Resource Type:

Journal

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)