Object structure

Title:

Pionierska monografia. Rec.: Tomasz Tomasik, Wojna – męskość– literatura. Słupsk 2013

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Tomasz Tomasik’s book ; masculinity ; Polish prose of the time of occupation

References:

1. G. Benn, Świat dorycki. O związkach sztuki władzy. W: Po nihilizmie. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Poznań 1998.
2. J. Grabowski, Na marginesie „Festung Warschau”. „Zagłada Żydów” nr 8 (2012).
3. E. Janicka, Festung Warschau. Warszawa 2011.
4. M. Kisiel, Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego. Katowice 2010.
5. K. Kompisch, Sprawczynie. Przeł. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzycka. Warszawa 2012.
6. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992.
7. P. Mitzner, Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej. Warszawa 2011.
8. Nasze histerie, nasze nadzieje. Spotkania z Tadeuszem Konwickim. Wybór, układ P. Kaniecki. Warszawa 2013.
9. A. Nęcka, „Poszarpany krzyk na gruzach młodości”. O poezji Zdzisława Stroińskiego. W zb.: Liryka żołnierska. Estetyka i wartości. Red. A. Paliwoda, J. Wolski. Rzeszów 2011.
10. Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego. Red. M. Bolińska, J. Detka, M. Wójcik. Kielce 2012.
11. J. Sławiński, Zaproszenie do tematu. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976.
12. A. Sobański, Cywil w Berlinie. Oprac. T. Szarota. Warszawa 2006.
13. T. Tomasik, Wojna - męskość - literatura. Słupsk 2013.
14. J. Wróbel, Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego. Kraków 2004.

Issue:

2

Start page:

235

End page:

240

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)