Object structure

Title:

Echa i tęsknoty romantyczne w polskiej kulturze współczesnej. „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka, „Prawiek” Olgi Tokarczuk oraz „Świteź” Kamila Polaka w poetyce „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Piwińska, Marta ; Buszkowska, Katarzyna ; Zakolska, Olga ; Doktór, Arkadiusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s Ballady i romanse (Ballads and Romances) ; Andrzej Stasiuk’s Opowieści galicyjskie (Galician Tales) ; Olga Tokarczuk’s Prawiek I inne czasy (Primeval and Other Times) ; Kamil Polak’s Świteź

References:

1. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004.
2. A. Bielik-Robson, Romantyzm, niedkończony projekt. Eseje. Kraków 2008.
3. J. Błoński, Góry, ludzie i upiory. „Książki” nr 12. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 1995, nr z 6 XII.
4. M. Kuziak, Romantyzm i nowoczesność? W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. Kuziak. Kraków 2009, s. 5-13.
5. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1: Wiersze. Warszawa 1998.
6. Cz. Miłosz, O autonomii literatury polskiej. „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 18, s. 9.
7. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Toruń 2013.
8. I. Opacki, „W środku niebokręga”. O „Balladach i romansach” Mickiewicza. W zb.: Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”. Przedm., wybór, oprac. S. Rosiek. Gdańsk 2011, 193-207.
9. Z. Pietrasik, Polska nie jest kobietą. Rozmowa z prof. Marią Janion. „Polityka” 2009, nr z 4 XI. Na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/paszportypolityki/205505,1,rozmowa-z-prof-maria-janion.read (data dostępu: 14 VIII 2015).
10. T. Pindel, Realizm magiczny. (Przewodnik praktyczny). Kraków 2014.
11. J. Samson, Chopin. Cztery ballady. Przeł. D. Chylińska. Warszawa 2012.
12. R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. T. 4. Leipzig 1854.
13. F. Schlegel, Mowa o mitologii. Przeł. W. Krzemieniowa. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Wybór tekstów, oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975, s. 149-159.
14. T. Sobolewski, Animowana „Świteź”. Rozmowa z reżyserem. „Gazeta Wyborcza” 2013, nr z 12 IV. Na stronie: http://wyborcza.pl/1,75475,13720845,Animowana_Switez_rozmowa_z_rezyserem.html (data dostępu: 30 VII 2015).
15. A. Stasiuk, Grochów. Wołowiec 2012.
16. A. Stasiuk, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Wołowiec 2013.
17. A. Stasiuk, Opowieści galicyjskie. Wołowiec 2008.
18. O. Tokarczuk, Prawiek i inne czasy. Kraków 2015.

Issue:

4

Start page:

63

End page:

78

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)