Object structure

Title:

Topografia pamięci w „Tajemnicy lorda Singelworth” Norwida

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Grabowski, Mateusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Cyprian Norwid’s Tajemnica lorda Singelworth (Lord Singelworth’s Secret) ; the relationship between past and present in the novella ; topography of memory on the topography of the city ; the process of Haussmannisation

References:

1. M. Adamiec, Tajemnica lorda Singelworth, albo metafizyka balonu. „Studia Norwidiana” 1985/1986, nr 3/4, s. 201-215.
2. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Wstęp, red. nauk. R. Traba. Wyd. 2. Warszawa 2015.
3. W. Benjamin, Franz Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy jego śmierci. Przeł. A. Lipszyc.W zb.: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Red. Ł. Musiał, A. Żychliński. Kraków 2011.
4. W. Benjamin, O kilku motywach u Baudelaire’a. Przeł. A. Lipszyc.W: Konstelacje. Wybór tekstów. Przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Wstęp A. Lipszyc. Kraków 2012, s. 263-310.
5. W. Benjamin, Pasaże. Red. R. Tiedemann. Przeł. I. Kania. Posł. Z. Bauman. Kraków 2005.
6. E. Bieńkowska, Dwie twarze losu. Nietzsche – Norwid. Warszawa 1975.
7. A. Camus, Mit Syzyfa. W: Eseje. Wstęp J. Kossak. Wybór, przekł., przypisy J. Guze. Wyd. 2. Warszawa 1974, s. 89-209.
8. E. Dąbrowicz, „Tajemnica lorda Singelworth” Cypriana Norwida – strategia publicznego mówienia. „Studia Norwidiana” 1985/1986, nr 3/4, s. 217-229.
9. W. Dudzik, Karnawały w kulturze. Warszawa 2005.
10. A. Dunajski, Teologiczne implikacje historyzmu Norwida. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas. Lublin 2014, s. 127-140.
11. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przeł. A. Szulżycka. Wyd. 2. Warszawa 2010.
12. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2002.
13. M. Grabowski, Norwid nieznany. Śmierć Boga w „Pierścieniu Wielkiej-Damy” Norwida. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 4, s. 61-72.
14. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci. Przekł., wstęp M. Król. Warszawa 1969.
15. M. Halbwachs, La Topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte. Étude de mémoire collective. Éd. preparée par M. Jaisson, avec les contributions de D. Hervieu-Léger, J.-P. Cléro, S. Gensburger, É. Brian. Paris 2008.
16. G. Halkiewicz-Sojak, Historiozof, historiograf czy miłośnik archeologii? – Norwidowski podmiot wobec tajemnicy dziejów. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas. Lublin 2014, s. 29-45.
17. W. Hass, Gestalten der Zeit. Berlin 1930.
18. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Łukasiewicz. Przekł. przejrzał i posł. opatrzył M. J. Siemek. Warszawa 1994.
19. M. Inglot, Koncepcja procesu historycznego w listach Cypriana Norwida. W zb.: Norwid wobec historii. Red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas. Lublin 2014, s. 47-65.
20. M. Inglot, Norwidowska Europa. W zb.: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. Red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992.
21. E. Kasperski, Świat wartości Norwida. Warszawa 1981.
22. A. Kłocińska, Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej. „Kultura i Wartości” 2012, nr 3, s. 117–134.
23. A. Lisiecka, Norwid. Poeta historii. London 1973.
24. R. Michalski, W poszukiwaniu „rajskich imion” – antropologia filozoficzna wobec problemu genezy języka. „Filo-Sofija” 2006, nr 1, s. 101-117.
25. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998.
26. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 1–11. Warszawa 1971–1976.
27. S. Rzepczyński, Norwid a nowoczesność. W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. Kuziak. Kraków 2009, s. 185-215.
28. W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski. Warszawa 2005.
29. Z. Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego. W zb.: Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski. Warszawa 1968, 423-460.
30. Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993.
31. S. Świontek, Norwidowski teatr świata. Łódź 1983.
32. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, J. Czarnomorska [współudz], Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821–1860. Poznań 2007.
33. K. Trybuś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011.
34. K. Trybuś, Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań 2000.

Issue:

4

Start page:

79

End page:

94

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)