Object structure

Title:

Z lektur Bunga: Gabriele D’Annunzio, „Rozkosz” („Il piacere”)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Sztaba, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stanisław Ignacy Witkiewicz’s The 622 Downfalls of Bungo ; Gabriele D’Annunzio’s Il Piacere, Il Fuoco and Trionfo della morte ; Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray

References:

1. J. Barbeyd’ Aurevilly, Über das Dandytum und über George Brummell. Übersetzung von G. Krämer. Berlin 2006.
2. A. Barker, Telegramstil der Seele. Peter Altenberg – Eine Biographie. Wien–Köln–Weimar 1998.
3. J. Błoński, Od Stasia do Witkacego. Kraków 1997.
4. T. Bocheński, Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja. Łódź 1994.
5. K. Damar, Rachunek Apokaliptyczny. Na stronie: http://www.witkacologia.eu/uzupelnienia/Witkacy_622.html (dostęp: listopad 2016).
6. G. D’Annunzio, Dziecko rozkoszy. Przeł. A. Callier. Warszawa 1897. Na stronie: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004447100/viewer/(dostęp: listopad 2015).
7. G. D’Annunzio, Il piacere. Milano 1889. Na stronie: https://archive.org/details/ilpiacere00dangoog (wyd. 7: 1894).
8. G. D’Annunzio, Ogień. Cz. 1–2. Przeł. W. Zyndram-Kościałkowska. Warszawa 1901.
9. G. D’Annunzio, Ogień. Przeł. L. Staff. Lwów 1910.
10. G. D’Annunzio, Rozkosz. Przeł. J. Ruffer. Lwów 1906.
11. K. Estreicher, Leon Chwistek. Biografia artysty (1884–1944). Kraków 1971.
12. M. Gazzetti, Gabriele d’Annunzio. Reinbeck bei Hamburg 1989.
13. J. Gondowicz, Upadek rozpatrywany jako jedna ze sztuk pięknych. W: Paradoks o autorze. Kraków 2011, s. 93-121.
14. N. Jakubowa, Witkacy–Solska: o pornografii zwykłej i niezwykłej. W zb.: Witkacy: bliski czy daleki?. Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70 rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk, 17–19 września 2009. Red. J. Degler. Słupsk 2013, s. 57-66.
15. Józef Ruffer (1878–1940). Biogram. Na stronie: http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=2231 (dostęp: 9 XI 2016).
16. [T. Konczyński] Tadeusz S., Gabriele D’Annunzio. „Teka” 1899, nr 3.
17. [T. Konczyński] Tadeusz S., Gabriele D’Annunzio. „Teka” 1899, nr 4.
18. [T. Konczyński] Tadeusz S., Gabriele D’Annunzio. „Słowo Polskie” 1898, nr 37.
19. [T. Konczyński] Tadeusz S., Gabriele D’Annunzio. „Przegląd Tygodniowy” 1898, nr 20.
20. T. Konczyński, Gabriele D’Annunzio. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wyd. 2, rozszerz. BN I 212. Wrocław 1977, s. 45-53.
21. A. Makowiecki, Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971.
22. R. Musil, Aus den Tagebüchern. Frankfurt am Main 1963.
23. S. Neumeister, Gabriele D’Annunzio: Ein Dandy zwischen Leben und Literatur. W zb.: Der Dandy: Ein kulturhistorisches Phänomen im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. J. H. Knoll, A.-D. Ludewig, J. H. Schoeps. Berlin 2013.
24. P. Polit, Wątki filozoficzne w „622 upadkach Bunga”. W zb.: Witkacy: bliski czy daleki?. Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70 rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk, 17–19 września 2009. Red. J. Degler. Słupsk 2013.
25. L. Sokół, Hermafrodyta i androgyne. W: Witkacy i Strindberg: dalecy i bliscy. Wrocław 1995, s. 123-163.
26. S. Szczepanowski, Dezynfekcja prądów europejskich. „Słowo Polskie” 1898, nr 40.
27. S. Szczepanowski, Dezynfekcja prądów europejskich. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wyd. 2, rozszerz. BN I 212.Wrocław 1977.
28. W. Sztaba, Dom artysty. W: Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1982, s. 257-284.
29. W. Sztaba, Tło zmieszane z niczego. Problem nihilizmu u Witkacego. „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 21, s. 247-297.
30. J. Szymanowska, Refleksje na marginesie polskich przekładów „Trionfo della morte” Gabriela D’Annunzia. „Italica Wratislaviensia” 2010, nr 1.
31. O. Wilde, Portret Doriana Graya. Przeł. M. Feldmanowa. Wyd. 2. Warszawa 1976.
32. S. I. Witkiewicz, Dramaty III. Oprac. J. Degler. Dzieła zebrane. T. 7. Warszawa 2004.
33. S. I. Witkiewicz, Jedyne wyjście. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane. T. 4. Warszawa 1993.
34. S. I. Witkiewicz, Listy I. Oprac., przypisy T. Pawlak. Opieka merytoryczna J. Degler. Dzieła zebrane. T. 17. Warszawa 2013.
35. S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane. T. 1. Warszawa 1992.
36. H. Worcell, Stunieta dziewczynka. Wielbiciele Fryderyka Nietzschego. Zaczarowana dorożka Pani Kasprowiczowej. „Twórczość” 1973, nr 7, s. 51-64.
37. Z problemów prozy. Powieść o artyście. Red. W. Gutowski, E. Owczarz. Toruń 2006.
38. M. Zdziechowski, Płazy a ptaki. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wyd. 2, rozszerz. BN I 212.Wrocław 1977, s. 81-96.
39. P. V. Zima, Der europäische Künstlerroman. Tübingen und Basel 2008.
40. J. Żuławski, Laus feminae. T. 1: Powrót. Warszawa 1914.

Issue:

4

Start page:

161

End page:

181

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)