Object structure

Title:

Romantycy i wspólnota. Rec.: Agnieszka Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria). Kraków 2011

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Kuziak, Michał

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Agnieszka Ziołowicz’s book ; Romantic literature ; chain of issues in literary genetics and aesthetics ; community and the communal

References:

1. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000.
2. B. Dopart, Prozopoizm w romantyzmie polskim. Rekonesans. W: Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse. Kraków 2013, s. 177-188.
3. A. Honneth, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Przeł. J. Duraj. Kraków 2012.
4. A. Kadyjewska, Norwidowskie rozmowy umarłych – dialog postaci i epok. W zb.: Liryka Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski, W. Toruń. Lublin 2003, s. 277-300.
5. M. Kalinowska, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa 1989.
6. Z. Kubiak, Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972.
7. M. Kuziak, Epifanie Słowackiego – pomiędzy estetyką a metafizyką. W zb.: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 1: Principia. Red. J. Ł awski, K. Korotkich, G. Kowalski. Białystok 2012, s. 225-237.
8. M. Kuziak, Intertekstualność poematów dygresyjnych Słowackiego. W zb.: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja. Red. M. Kalinowska, M. Leszczyński. Toruń 2011, s. 181-199.
9. M. Kuziak, Słowacki – nihilistyczny? Wokół „Kordiana”. W zb.: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. Sokołowski, J. Ławski. Białystok–Warszawa 2009, s. 171-199.
10. M. Kuziak, Tradycja w myśli Mickiewicza. W: Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006, s. 141-197.
11. Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971.
12. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
13. M. Mrugalski, Żyjąca scena. Dramat i widowisko w teorii Fryderyka Schlegla. W zb.: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski. Poznań 2010, s. 72-84.
14. Polska dramatyczna. T. 2: Dramat i dramatyzacja w XVIII i XIX wieku. Red. M. Sugiera, M. Borowski. Kraków 2014.
15. J. M. Rymkiewicz, Baket. Warszawa 1991.
16. K. Sawicka, Fragment poza „Wielką Całością” – o nihilizmie I części „Dziadów” Adama Mickiewicza. W zb.: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. Red. M. Sokołowski, J. Ławski. Białystok–Warszawa 2009, s. 79-99.
17. M. Stanisz, Juliusz Słowacki jako krytyk literacki. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 270-281.
18. Z. Stefanowska, Rola autobiografii w wierszach miłosnych Mickiewicza. W zb.: Biografie romantycznych poetów. Red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Poznań 2007, s. 9-15.
19. M. Warchala, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kraków 2006.
20. J. Winiarski, „Dziady. Widowisko. Część I” Adama Mickiewicza. Piotrków Trybunalski 1998.
21. M. Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura. Warszawa 1989.
22. A. Ziołowicz, Dramat i romantyczne „Ja”. Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu. Kraków 2002.
23. A. Ziołowicz, „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim. Kraków 1996.

Issue:

4

Start page:

226

End page:

233

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)