Object structure

Title:

Odnaleziony autor "Historyj świeżych i niezwyczajnych"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Kazańczuk, Mariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Historyje świeże i niezwyczajne (Fresh and Unusual Stories) ; authorship ; Michał Jurkowski’s biography ; Jurkowski’s creativity ; Jesuits ; crime themes ; descriptions of cruelty

References:

1. Ph. Ariès, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.
2. A. Czyż, Pobożne niedole cnoty. Jeszcze o Bace. W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
3. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994.
4. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV—XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986.
5. A. Dowgiałło, Niebo sprawiedliwym, piekło grzesznikom [ ...] . Supraśl 1714.
6. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564 — 1995. Oprac. L. Grzebień przy współpr. zespołu jezuitów. Kraków 1996.
7. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 5. Warszawa 1998.
8. Cz. Hernas, W kręgu opowieści ustnych. „Literatura Ludowa” 1994, z. 3, s. 73-84.
9. Historie dziwne i straszliwe. Jezuickie opowieści z czasów saskich. Zebrał i oprac., M. Kazańczuk, ilustr. M. Stępień. Chotomów 1991.
10. Historie świeże i niezwyczajne. Oprac. T. Kruszewska. Warszawa 1961.
11. R. Kaleta, Sensacje z dawnych lat. Wyd. 3. Wrocław 1986.
12. M. Kazańczuk, Na tropie autora „Historyj świeżych i niezwyczajnych”. Dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 195-203.
13. T. Kruszewska-Michałowska, Narodziny i rozwój nowelistyki w literaturze staropolskiej. W zb.: Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej. Red. K. Budzyk, J. Hrabak. Warszawa 1963, s. 266-294.
14. T. Kruszewska-Michałowska, Różne historie. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej. Wrocław 1965.
15. J. Krzyżanowski, Dziewica-trup. Z motywów makabrycznych w literaturze polskiej. W: Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Warszawa 1977.
16. J. Krzyżanowski, „Historyje świeże i niezwyczajne". Rękopiśmienny zbiór powiastek z epoki saskiej. „Pamiętnik Literacki” 1930, s. 371-399.
17. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej. Wrocław 1970.
18. A. Nawarecki, Czarny karnawał. „Uwagi o śmierci niechybnej" księdza Baki-poetyka tekstu i paradoksy recepcji. Wrocław 1991.
19. S. Obirek, Michał Jurkowski SJ autor „Historyj świeżych i niezwyczajnych”. Kraków 1996.
20. Opowieści okrutne z jezuickiego rękopisu. Wyd. i wstęp M. Kazańczuk. „Teksty Drugie” 1994, z. 3, s. 94-106.
21. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie. Przeł. E. Chojecki. Tekst i przypisy L. Kukulski. Wyd. 4. T. 1. Warszawa 1976.
22. Sprawozdania z posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1892. Kraków 1893.
23. J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Warszawa 1993.

Issue:

2

Start page:

137

End page:

146

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)