Object structure

Title:

Claude Backvis, Panorama de la poésie polonaise à l'âge baroque. T. 1-2. [b. m.] 1995

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Creator:

Głębicka, Ewa Jolanta (1953-2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Polish Baroque poetry ; neologism ; archaism ; vulgarism ; stylistic means of expression ; Mikołaj Sęp Szarzyński’s, Szymon and Bartłomiej Zimorowic’s, Jan Andrzej Morsztyn’s, Wacław Potocki’s biography

References:

1. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Oprac., wstęp K. Mrowcewicz. Warszawa 1993.
2. C. Backvis, La poésie latine en Pologne pendant la première phase de l'Humanisme. „Neohelicon” (Budapest) 1975, z. 1/2.
3. T. Chynczewska-Hennel, Pojednanie polsko-ukraińskie w wierszach Łazarza Baranowicza. W zb.: Kultura staropolska—kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1997, s. 325-329.
4. N. Jakovenko, Niespodzianki ukraińskiej historii przedstawionej po łacinie („Camoenae Borysthenides" Jana Dąbrowskiego). „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2.
5. A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji. Warszawa 1988.
6. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. Wydał A. Karpiński. "Adverbia moralia" w oprac. M. Mejora. T. 1—2. Warszawa 1995-1996.
7. R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Kraków 1966.
8. R. Radyszewśkyj, Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII w. Cz. 1. Kraków 1996.
9. I. Sevćenko, Różne oblicza świata Piotra Mohyły. W: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Warszawa 1996.
10. I. Sevćenko, Ukraina między Wschodem a Zachodem. „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2.
11. E. Ulćinajte, Literatura neołacińska jako świadectwo litewskiej świadomości państwowej i narodowej. „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” 1995, z. 1/2.

Issue:

2

Start page:

175

End page:

181

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)