Object structure

Title:

Mirosław Lalak (15 sierpnia 1955 - 24 marca 1999)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Michałowski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Lalak, Mirosław (1955-1999) ; obituary ; Mirosław Lalak’s biography ; Lalak’s scientific activity ; Lalak’s teaching activity ; Lalak’s review creativity

References:

1. M. Lalak, Autor i jego w cielenia. Szczecin 1991.
2. M. Lalak, Hybrydyzacja narracji jako sposób na czytelnika. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1993, s. 163-169.
3. M. Lalak, Między historią a biografią. O prozie Stanisława Rembeka. Szczecin 1991.
4. M. Lalak, Poetycki debiut Joanny Kulmowej. W zb.: Joanna Kulmowa wobec świata literatury. Red. U. Chęcińska. Szczecin 1998, s. 19-29.
5. M. Lalak, Proza lat 1914—1939 wobec wojny i sposobów jej wyrażania. W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, 187-199.
6. M. Lalak, Rec: Leszek Kamiński, Romantyzm a ideologia: główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2, s. 355-359.
7. M. Lalak, Słowo kuszące. O perswazyjności tekstu okazjonalnego w książce literackiej. W zb.: Rozgrywanie światów: formy perswazji w kulturze współczesnej. Red. I. Iwasiów, J. Madejski. Szczecin 1994, s. 291-300.
8. M. Lalak, Szczecińskie debiuty literackie po 1956 roku. „Przegląd Zachodniopomorski” 1995, z. 2, s. 115-144.
9. M. Lalak, Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku. Szczecin 1993.
10. Wizje końca świata w literaturze: materiały z konferencji "Obrazy końca świata w literaturze" zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w dn. 23-25 kwietnia 1900 roku. Pod red. M. Lalaka. Szczecin 1992.

Issue:

4

Start page:

233

End page:

239

Resource Type:

Article : others noncitable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)