Object

Title: Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia

Creator:

Nycz, Ryszard

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1994)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Th. W. Adorno, Szkice kafkowskie, w: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, tłum. K. Krzemień-Ojak, wybór i wstęp K. Sauerland, Warszawa 1990, s. 200. ; 2. R. Barthes, The Death of the Author, The Rustle of Language, tr. by R. Howard, Oxford 1986, s. 53. ; 3. J. Beaufret, Heidegger a Nietzsche: pojęcie wartości, tłum. S. Cichowicz i P. Kamiński, „Teksty" 1980 nr 3, s. 113. ; 4. W. Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, introd. by G. Steiner, tr. by J. Osborne, London 1990, s. 242. ; 5. M. Białoszewski, Obierzyny (3); Szumię (dwa), w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 163, 301. ; 6. W. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago 1974. ; 7. K. Brandys, Dżoker, Warszawa 1974, s. 66. ; 8. K. Brandys, Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości, Warszawa 1972. ; 9. J. Brunner, Actual Minds, Possible Worlds, Cambridge, Mass. 1986, s. 130. ; 10. S. Brzozowski, Głębokie noce (Z teki pośmiertnej), „Naród. Dodatek Literacko-artystyczny" 1920 nr 2, s. 1. ; 11. S. Brzozowski, Kilka uwag o stanie ogólnym literatury europejskiej i o zadaniach krytyki literackiej, w: Głosy wśród nocy. Studya nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Z teki pośmiertnej wydał i przedmową opatrzył O. Ortwin, Lwów 1912. ; 12. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne, wstęp A. Mencwel, Warszawa 1988, s. 82, 162, 219. ; 13. B. Carpenter, The Poetic Avant-Garde in Poland 1918-1939, Seattle 1983. ; 14. D. Carroll, The Subject in Question. The Languages of Theory and the Strategies of Fiction, Chicago 1982. ; 15. L. Choromański, Wzniosłość i retoryka, „Widnokrąg" 1914 nr 13, s. 11. ; 16. L. Choromański, Wzniosłość i retoryka, „Widnokrąg" 1914 nr 14, s. 9. ; 17. W. Gombrowicz, Byłem pierwszym strukturalistą, w: Gombrowicz filozof, wybór i oprac. F. M. Cataluccio, J. Illg, Kraków 1991, s. 148. ; 18. W. Gombrowicz, Dziennik (1957-1961), Paryż 1973, s. 214. ; 19. W. Gombrowicz, Grube nieporozumienie, w: Varia, Paryż 1973, s. 103. ; 20. W. Gombrowicz, Wędrówki po Argentynie, w: Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Paryż 1977, s. 254. ; 21. G. T. Handwerk, Irony and Ethics in Narrative From Schlegel to Lacan, New Haven 1985. ; 22. G. T. Handwerk, The Irony of the Ego: Meredith's Novels, w: Irony and Ethics in Narrative. From Schlegel to Lacan, New Haven 1985. ; 23. I. Hassan, Quest for the Subject: the Self in Literature, „Contemporary Literature" 1988, XXIX, 3. ; click here to follow the link ; 24. N. Holland, Postmodern Psychoanalysis, w: Innovation /Renovation, ed. I. Hassan, S. Hassan, Madison 1983, s. 304. ; 25. L. Hunter, Modern Allegory and Fantasy. Rhetorical Stances of Contemporary Writing, London 1989. ; 26. K. Irzykowski, Notatki z życia, obserwacje i motywy, wybór A. Dobosz, wstęp S. Kisielewski, Warszawa 1964, s. 189. ; 27. K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin, Kraków 1976, s. 501. ; 28. S. Jaworski, Odnajdywanie świata, Kraków 1984. ; 29. S. Kierkegaard, O powszechnym znaczeniu ironii. Ironia Sokratesa, w: K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1975, s. 201. ; 30. Z. Kisielewski Twórca i krytyk, „Widnokrąg" 1914 nr 16, s. 10. ; 31. W. Krzysztoszek, Mit niespójności. Twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym, Warszawa 1985. ; 32. E. Kuźma, De(kon)strukcja podmiotu we współczesnej literaturze, „Nowa Krytyka" 1991 nr 1. ; 33. E. Kuźma, Język jako podmiot współczesnej literatury, w: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, red. M. Lalak, Szczecin 1993. ; 34. C. D. Lang, Autobiography in the Aftermath of Romanticism, „Diacritics", Winter 1982, s. 4. ; 35. C. D. Lang, Irony/Humor. Critical/Paradigms, Baltimore 1988. ; 36. G. Lukacs, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki, tłum. J. Goślicki, posł. A. Brodzka, Warszawa 1968, s. 83. ; 37. W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992. ; 38. E. Majewski, Nauka o cywilizacji II. Teoria człowieka i cywilizacji, Warszawa 1911. ; 39. P. de Man, The Rhetoric of Temporarity, w: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Minneapolis 1983, s. 213, 222. ; 40. Cz. Miłosz, O milczeniu, „Ateneum" 1938 nr 2. ; 41. H. Monat, Z literatury współczesnej, „Świat" 1895 nr 9. ; 42. S. Napierski, Próby, Warszawa 1937, s. 12, 68. ; 43. A. Nehamas, Writer, Text, Work, Author, w: Literature and the Question of Philosophy, ed. and introd. by A. J. Cascardi, Baltimore 1987. ; 44. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1907, s. 193. ; 45. F. Nietzche, Wędrowiec i jego cień (Ludzkie, arcyludzkie, część druga), tłum. K. Drzewiecki, Warszawa 1909-10, s. 1. ; 46. F. Nietzche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studia i fragmenty), tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1910-11, s. 34. ; 47. D. E. Pease, Author, w: Critical Terms for Literary Study, ed. by F. Lentricchia, Th. McLaughlin, Chicago 1990. ; 48. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975. ; 49. S. Przybyszewski, O „nową sztukę" (1889), w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1977, s. 401. ; 50. M. Quilligan, The Language of Allegory. Defining the Genre, Ithaca 1979. ; 51. G. Raulet, Kryzys podmiotu, tłum. Z. Zwoliński, „Colloquia Communa" 1986 nr 4-5. ; 52. M. Riffaterre, Fictional Truth, Foreword by S. G. Nichols, Baltimore 1990. ; 53. M. Riffaterre, Syllepsis, „Critical Inquiry" 1980, vol 6, nr 4. ; 54. S. Rimmon-Kenan, Ambiguity and Narrative Levels, „Poetics Today" 1982 vol. 3, no 1. ; 55. S. Rimmon-Kenan, The Concept of Ambiguity — The Example of James, Chicago 1977. ; 56. Roland Barthes by Roland Barthes, tr. by R. Howard, New York 1977, s. 143. ; 57. T. Różewicz, Proza, Wrocław 1973, s. 201. ; 58. T. Różewicz, Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 324, 421, 616. ; 59. P. Sanavio, Gombrowicz: forma i rytuał, w: Gombrowicz filozof, wybór i oprac. F. M. Cataluccio, J. Illg, Kraków 1991, s. 43. ; 60. Szacunek dla każdego drobiazgu — rozmowa z Mironem Białoszewskim, w: Z Taranienko, Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986, s. 422-423. ; 61. Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge, Mass. 1989, s. 374 i in. ; 62. G. L. Ulmer, The Object of Post-Criticism, w: Postmodern Culture, ed. by H. Foster, London 1987. ; 63. Z. Wasilewski, Artyści w negliżu powieściowym, w: Od Romantyków do Kasprowicza. Studja i szkice literackie, Lwów 1907, s. 256-57. ; 64. Z. Wasilewski, O sztuce i człowieku wiecznym, Lwów 1910, s. 140-141. ; 65. A. Wat, JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, w: Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści, wybór i oprac. W. Bolecki, J. Zieliński, wstęp W. Bolecki, Warszawa 1993, s. 39. ; 66. A. Ważyk, Labirynt, w: Wiersze wybrane, Warszawa 1978, s. 207. ; 67. A. Ważyk, Obrazy wracają, w: Wiersze wybrane, Warszawa 1978, s. 170. ; 68. W. Welsch, Ku jakiemu podmiotowi — dla jakiego innego, w: Schellinga pojęcie podmiotowości. Idea IV, red. M. Czarnawska, J. Kopania, Białystok 1991. ; 69. A. Wilde, Horizons of Assent: Modernism, Postmodernism and the Ironic Imagination, Baltimore 1981. ; 70. W. Woroszylski, Literatura. Powieść, Paryż 1977, s. 10, 112.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

7

End page:

27

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68845 ; oai:rcin.org.pl:68845 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Feb 27, 2019

In our library since:

Feb 27, 2019

Number of object content hits:

137

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/73399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information