Object

Planned object

Title: Język obrazów i rysunków Witkacego

Creator:

Żakiewicz, Anna

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. T.- H. Borchert, Zur Einfüihrung: Jan van Eyck und seine Werkstatt. W: Jan van Eyck und seine Zeit. Stuttgart 2002.
2. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I.Sieradzki. Warszawa 1981.
3. Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jarosława Iwaszkiewicza. [Podał do druku i wstępem opatrzył J. Iwaszkiewicz]. „Twórczość” 1963, nr 2, s. 113-115.
4. W. J. T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago and London 1986.
click here to follow the link
5. W. J. T. Mitchell, Image and Word. W zb.: Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas. Ed. C. Harrison, P. Wood. Oxford 1992.
6. E. Panofsky, „Et in Arcadia ego". Poussin i tradycja elegijna. Przeł. A. Morawińska. W: Studia z historii sztuki. Warszawa 1971.
7. L. Sokół, Kim był Witkacy? Nienaukowy wstęp do przyszłej witkacologii. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Słupsk, wrzesień 1999. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 15-28.
8. W. Sztaba, Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1982.
9. W. Sztaba, Stanisław Ignacy Witkiewicz - zaginione obrazy i rysunki sprzed roku 1914 według oryginalnych fotografii ze zbiorów Konstantego Puzyny. Warszawa 1985.
10. W. Sztaba, Treści nieistotne. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Słupsk, wrzesień 1999. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 105-118.
11. S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. W: Nowe formy w malarstwie. - Szkice estetyczne. - Teatr. Oprac. J. Leszczyński. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 1]. Warszawa 1974.
12. A. Żakiewicz, Jednolity świat wyobraźni. O wątkach literackich w malarskiej twórczości Witkacego. W zb.: Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55. rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk, 16-18 września 1994). Red. J. Degler. Wrocław 1996, s. 53-75.

Issue:

4

Start page:

173

End page:

181

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information