Object

Title: „Inteligencka żydopolskość” wobec pamięci Zagłady. Wątki żydowskie w twórczości Kazimierza Brandysa

Creator:

Foltyniak, Anna

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Tłum. J. Bauman. Przekład przejrzał Z. Bauman. Warszawa 1995. ; 2. J. Błoński, Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej. W: Biedni polacy patrzą na getto. Kraków 1994. ; 3. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. A. Zawadzki. Kraków 2004. ; 4. P. Bourdieu, J. C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Przeł. E. Neyman. Warszawa 1990. ; 5. K. Brandys, Co nie jest prawdą. Notatki z życia i lektur. Warszawa 2003. ; 6. K. Brandys, Drewniany koń. Warszawa 1946. ; 7. K. Brandys, Dżoker. Warszawa 1966. ; 8. K. Brandys, Miesiące 1978-1981. Warszawa 1997. ; 9. K. Brandys, Miesiące 1982-1987. Warszawa 1998. ; 10. K. Brandys, Mała księga. Warszawa 1970. ; 11. K. Brandys, Miasto niepokonane. Opowieść o Warszawie. Warszawa 1964. ; 12. K. Brandys, Nierzeczywistość. Chotomów 1989. ; 13. K. Brandys, Pomysł. Warszawa 1974. ; 14. K. Brandys, Przygody Robinsona. Warszawa 1999. ; 15. K. Brandys, Rondo. Warszawa 1982. ; 16. K. Brandys, Samson. W: Między wojnami. Warszawa 1953. ; 17. K. Brandys, Wywiad z Ballmeyerem. W: Romantyczność. Warszawa 1962. ; 18. K. Brandys, Zapamiętane. Kraków 1995. ; 19. J. S. Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambrige 1986. ; 20. M. H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania. Tłum. J. Kubiak. Gdańsk 2001. ; 21. M. Foucault, Kim jest autor? W: Szaleństwo i literatura. Powiedziane. Napisane. Tłum. M. P. Markowski. Oprac. T. Komendant. Warszawa 1999. ; 22. K. D. Harber, J. W. Pennebaker, Overcoming Traumatic Memories. W zb.: The Handbook of Emotion and Memory: Research and Theory. Red. S. Christianson. Hillsdale 1992. ; 23. M. L. Hoffman, Empatia i rozwój moralny. Przeł. O. Waśkiewicz. Gdańsk 2006. ; 24. Z. Jarosiński, Świadectwa Kazimierza Brandysa. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1996, s. 193-210. ; 25. H. Kirchner, Holokaust w dziennikach Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej. W zb: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Red. L. Burska, M. Zaleski. Warszawa 2001, s. 88-99. ; 26. D. Krawczyńska, Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie? „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 179-189. ; 27. D. LaCapra, History and Memory after Auschwitz. Ithaca and London 1998. ; 28. D. LaCapra, Representing the Holokaust. History, Theory, Trauma. Ithaca and London 1994. ; 29. D. LaCapra, Writing History, Writing Trauma. Baltimore and London 2001. ; 30. J. Laplanche, J. B. Pontalis, Słownik psychoanalizy. Pod kier. D. Lagache’a. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa 1996. ; 31. J. Leociak, Aryjskim tramwajem przez warszawskie getto, czyli hermeneutyka pustego miejsca. W zb.: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Red. L. Burska, M. Zaleski. Warszawa 2001, s. 75-87. ; 32. A. Łebkowska, O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku. „Teksty Drugie” 2002, nr 5, s. 155-170. ; 33. R. Matuszewski, Dzieje lat walki. W: Szkice krytyczne. Warszawa 1954. ; 34. M. Melchior, Społeczna tożsamość jednostki. W świetle wywiadów z Polakami żydowskiego pochodzenia urodzonymi w latach 1944-1955. Warszawa 1990. ; 35. M. Melchior, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni "na aryjskich papierach" : analiza doświadczenia autobiograficznego. Warszawa 2004. ; 36. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Wrocław 1990. ; 37. S. P. Oliner, P. M. Oliner, The Altruistic Personality. New York 1980. ; 38. E. Prokop-Janiec, Żyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 120-134. ; 39. J. Rembowski, Empatia. Studium psychologiczne. Warszawa 1989. ; 40. J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem. Warszawa 1998. ; 41. K. Stemplewska-Żakowicz, Koncepcje narracyjnej tożsamości. Od historii życia do dialogowego „ja”. W zb.: Narracja jako sposób rozumienia świata. Red. J. Trzebiński. Gdańsk 2002, s. 81-113. ; 42. J. Tokarska-Bakir, Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 190-199. ; 43. K. Wyka, Pokłon Warszawie. W: Pogranicze powieści. Warszawa 1989.

Issue:

4

Start page:

143

End page:

157

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117633 ; oai:rcin.org.pl:117633 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Mar 19, 2020

In our library since:

Mar 19, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/92724

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information